Aeres windtechniek
Duurzaam en innovatief ondernemen zit in de genen van Aeres. Ondernemen, dat is kansen zien en grijpen. Daarbij willen we ruimte bieden, kansen benutten en waarde toevoegen op alle opleidingsniveaus; praktijkonderwijs (pro), vmbo, mbo, hbo en contractonderwijs. Aeres deed dat ook in 2018 door structureel samen te werken met het bedrijfsleven, met de overheid, met maatschappelijke organisaties , brancheorganisaties, en binnen onze eigen praktijk- en onderzoekslocaties. In de authentieke context van werkveld en praktijk werkt Aeres toe naar verantwoord ondernemerschap en duurzame bedrijfsontwikkelingen binnen de agrifood en tuinbouw.