praktijkfaciliteiten aeres

Praktijkfaciliteiten

Mede dankzij unieke samenwerkingen tussen onderwijs en partners in het werkveld, biedt Aeres toekomstgerichte praktijkfaciliteiten aan. Voor Aeres is praktijkleren in het onderwijsprogramma van grote waarde, daarom zorgen wij voor zo goed mogelijk nagebootste beroepssituaties, waarin leerlingen en studenten in de relevante context vakinhoudelijke kennis opdoen en meer leren over aspecten als onderzoeken, ondernemen, innoveren en samenwerken.

Aeres Farms

Agrofood en Ondernemen

Aeres Farms leidt studenten op tot professionals in de agro- & food sector. Aeres Farms is gespecialiseerd in de grondgebonden landbouw (akkerbouw, melkveehouderij, smart farming), groen, grond, infra (loonwerk), paardenhouderij, (glas)tuinbouw, water en milieu.

Agri Innovation Centre

Aeres praktijk farms agri innovation centre

Met het Agri Innovation Centre wil Aeres Hogeschool onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven elkaar versterken. De praktijkgerichte omgeving geeft je de kans om, samen met het bedrijfsleven, te experimenteren en toegepast onderzoek uit te voeren.

Aeres Hippisch Centrum

aeres paard hippisch centre

Het Aeres Hippisch Centrum aan de Kapweg in Kootwijkerbroek biedt onderdak aan circa dertig paarden is met zijn vele faciliteiten een ideale praktijklocatie voor de bijna vijfhonderd hippische studenten die Aeres rijk is.