header aeres historie pluimvee

Aeres is tussen 2004 en 2009 ontstaan uit fusies van het toenmalige Groenhorst College (nu Aeres (V)MBO), de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH, nu Aeres Hogeschool Dronten, Stoas Hogeschool (nu Aeres Hogeschool Wageningen en PTC+ (nu Aeres Tech en Aeres Training Centre). De CAH en Stoas fuseerden in 2013 tot Vilentum Hogeschool en er ontstonden drie faculteiten in Dronten, Almere en Wageningen.

Aeres is nog een relatief jong merk, maar sommige onderdelen, zoals binnen het voormalige Groenhorst, bestaan al 90 jaar. jaar De voormalige CAH, bestaat sinds 1958. Het voormalige Stoas sinds 1981 en het voormalige PTC+, is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Aeres is daardoor diep geworteld in het groene domein en sterk verbonden met de locaties waar de scholen zijn gevestigd.

Grote lijnen

Na een periode van fusies en het vormgeven en inrichten van een nieuwe organisatie, werd het tijd voor vernieuwing en uitbreiding. Stoas verhuisde naar Wageningen en CAH opende een nevenvestiging in Almere.

In 2009 sloot PTC+ zich definitief aan bij Aeres. In 2010 besteedden de onderdelen veel tijd aan hun profilering en werd de scheiding tussen toezicht, bestuur en directievoering een feit. Met een nieuwe koers op zak en na een zeer intens 2012 gaat Aeres op zoek naar interne en externe samenwerkingsverbanden die concreet kunnen bijdragen aan de verbetering en versterking van het primaire proces en bouwt daarbij bestaande relaties verder uit.

In het verlengde van het strategisch beleidsplan ‘Verbindend perspectief’ krijgen alle onderdelen een nieuwe naam die begint met Aeres:

Sinds 2016:

  • Vilentum Hogeschool, met de hbo-faculteiten CAH Vilentum en Stoas Wageningen, heet sinds september 2016 Aeres Hogeschool met faculteiten Aeres Hogeschool Almere, Dronten en Wageningen. 
  • PTC+ Ede heet sinds september 2016 Aeres Tech.
  •  Agrojobs en Payrolljobs gaan samen verder als Aeres Agree.

Vanaf augustus 2017:

  • Groenhorst (scholen praktijkonderwijs, vmbo, mbo en trainingscentra) heet vanaf augustus 2017 respectievelijk Aeres Praktijkonderwijs, Aeres VMBO, Aeres MBO en Aeres Training Centre.
  • PTC+ Barneveld heet Aeres Training Centre International.
  • Aeres Praktijkcentrum Dronten heet Aeres Farms.
  • Aeres Bedrijvencentrum Dronten en de ondersteunende stichtingen zijn vanaf augustus 2017 ontstaan. 

In 2021

In 2020 ging Aeres een bestuurlijke fusie aan met Nordwin College. Beide organisaties vormden één aoc, waarna in augustus 2021 een institutionele fusie plaatsvond. Daaropvolgend onderging Nordwin College een merkomslag. Met ingang van studiejaar 2021-2022 zijn de vestigingen van Nordwin College hernoemd naar Aeres VMBO en Aeres MBO.