Onderwijs

Aeres MBO Ede homepage aeres.nl

Binnen Aeres vindt u alle opleidingsniveaus; praktijkonderwijs (pro), vmbo, mbo en hbo. Bovendien verzorgen wij tal van commerciële cursussen en trainingen voor professionals.

Ondernemen

Aeres tractor ondernemen

Aeres versterkt het bedrijfsleven door ondernemende professionals in staat te stellen zich een leven lang te ontwikkelen. Daarnaast helpen we met vinden en binden van de juiste professionals voor bedrijven in de agrofoodsector.

Onderzoek

Onderzoek home

Onderzoek vormt de basis voor nieuwe kennis. Aeres werkt in onderzoek samen met kennisinstellingen en bedrijven. Door het ontwikkelen en delen van kennis dragen we bij aan een groene toekomst.

Brede kennisinstelling

Bij Aeres komen onderwijs, onderzoek en ondernemen samen. We zijn de enige groene kennisinstelling in Nederland die onderwijs, praktijkgericht onderzoek en commerciƫle kennisintensieve dienstverlening aanbiedt op alle niveaus: van praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo, tot trainingen voor professionals en hulp bij personeelsvraagstukken. De instellingen van Aeres hebben elk een aanpak en karakter die past bij hun werkveld.

De Groene Veranderaar leert, innoveert en werkt bij Aeres

De groene wereld van de agro, food en leefomgeving staat voor grote uitdagingen. Hoe produceer je verantwoord voedsel? Hoe voorkom je voedselverspilling? Hoe dring je de uitstoot van broeikasgassen, stikstof en fijnstof terug? Hoe bescherm je de biodiversiteit? Hoe zorg je voor een gezonde leefomgeving? En hoe ga je verantwoord met dieren om? Onze leerlingen, studenten, cursisten én medewerkers onderzoeken deze vragen en werken aan oplossingen voor de toekomst. Samen zijn wij Groene Veranderaars

Als brede kennisinstelling voor de groene sector ziet Aeres leren en ontwikkelen als motor voor groei: voor onze leerlingen, studenten, medewerkers en partners. Onze snel veranderende wereld vraagt immers voortdurend om nieuwe of andere kennis en oplossingen. Door samen te werken met andere onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden geven we ruimte aan innovatie en ontwikkeling. Dit komt de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek ten goede en maakt ons van waarde voor de beroepspraktijk.