Ondernemen

Ondernemen is het werk van alert professionals die het goede doen. Ze zien en grijpen kansen, ze nemen initiatief en verantwoordelijkheid. Ze behouden wat goed is en verbeteren of innoveren de rest. Ondernemen houdt nooit op. Daarom wil Aeres ondernemende professionals een leven lang opleiden, coachen en uitdagen.


Agrofood en Ondernemen

Bij dit thema gaat het om de manier waarop we voedsel produceren.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Dier en Diergezondheid

Hier gaat enerzijds om de productiviteit en gezondheid van vee, anderzijds over de gezondheidszorg van gezelschapsdieren.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Leren en Ontwikkelen

Alles gericht op leraarschap, pedagogiek, didactiek en teamontwikkeling.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Gezonde en Vitale leefomgeving

Focus op de vitale leegomgeving: gezondheid, groenvoorziening, vitale stad, natuur, recreatie, styling & design.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Techniek

Techniek en Technologie doorsnijdt alle domeinen.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Bloem

Welke leervragen wilt u dat wij beantwoorden.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Voeding, Voedsel en Technologie

Er is een grote behoefte aan vakkundige medewerkers voor dit domein.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Personele vraagstukken

Talenten zoeken uitdagingen, werkgevers zoeken goed opgeleide talenten. Of wilt u P&O uitbesteden.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Huur (kantoor) ruimte

Starters en innoverende bedrijven krijgen de ruimte voor een dag of langer.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina