Stdue

Samenwerkingen

We zijn ervan overtuigd dat samenwerking tot succes leidt. Daarom zoekt Aeres naar samenwerking: regionaal, nationaal en internationaal. Onze focus ligt op samenwerking binnen het groene domein. Daarnaast versterken we onze samenwerking met andere sectoren. Samenwerking gaat niet vanzelf. Open staan voor het perspectief van de ander en het relativeren van het eigen standpunt is ons startpunt. Het gesprek over de samenwerking wordt open en scherp gevoerd, op basis van ambitie, inhoud en zakelijke afspraken.

Samenwerking binnen Aeres

Binnen de Aeres organisatie zijn we constant op zoek naar samenwerking en innovatie. Samenwerking tussen onze onderdelen betekent samen opereren in projectaanvragen, samen het onderwijs verbeteren en samen op zoek gaan naar technologische ontwikkelingen.

De interne samenwerking is voor onze medewerkers belangrijk. Dit is de manier waarop kennis en ervaring gedeeld wordt. Dat is niet altijd eenvoudig omdat we voor verschillende scholen en bedrijven werken, vaak op verschillende locaties. Daarom probeert Aeres continu om kennisdeling te stimuleren. Tussen de verschillende locaties en vakgebieden en tussen vmbo, mbo en hbo.

De verschillende samenwerkingen van Aeres zorgen voor interessante activiteiten en nuttige kennis en ervaringen. Die kennis willen we graag delen. Voor onze medewerkers, studenten en voor de verschillende sectoren. Via onze websites proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van alle kennis die Aeres in huis heeft.

Samenwerking met de buitenwereld

Doordat we samenwerken met onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en bedrijven plaatsen we ons eigen denken en handelen steeds in het perspectief van de ander. Dat stelt ons in staat om te reflecteren, te ontwikkelen en uiteindelijk sterker te worden. Niet alleen qua volume, maar ook op basis van inhoud. Omdat innovatie plaatsvindt op de raakvlakken tussen twee samenwerkende partijen.

Samenwerkingspartners

Aeres werkt en denkt actief mee aan de toekomst van het groene domein. Daarom werken we samen met of zijn we lid van organisaties die hier een bijdrage aan leveren of participeren we in gezamenlijke activiteiten:

 • Het bedrijfsleven
 • Private organisaties, zoals banken
 • Samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen in het buitenland
 • Landelijke overheid (m.n ministeries LNV, ELI en OCW), provincies en gemeenten
 • Netwerken met collega onderwijsinstellingen vo, mbo, hbo en universiteiten in Nederland
 • Belangen- en brancheorganisaties, zoals LTO, VLG, VBW, FNLI, Dibevo
 • Groene Tafel
 • Stichting De Groene Standaard
 • Koepels vo, aoc, mbo/bve en hbo
 • Centres of Expertise (CoE, hbo)
 • Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV, mbo)
 • Samenwerkingsverbanden VO/VSO
 • Wageningen University & Research (WUR)
 • Centre for bio-based Economy:
 • ACRRES (landelijk toepassingscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen)
 • Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere
 • ADEF en VELON
 • Ondersteuningsorganisaties als CITO, APS en CPS
 • NGO's en internationale organisaties
 • LICG Over het houden van huisdieren
 • Poultry Expertise Centre
 • GroenPact
 • Regio Food Valley
 • Kenniscampus Ede
 • Nuffic

Deze lijst is niet limitatief.