bloemen aeres

Anbi status en statuten

Statuten

 

Stichting Aeres Groep

 

Datum oprichting of akte 

Statutenwijziging Stichting Aeres Groep
13 februari 2012
Statutenwijziging Stichting Aeres International Student Fund    
28 mei 2010                                         

Stichting PTC+

10 februari 1992
Statutenwijziging PTC+ 28 september 2009
Statuten Agrojobs bv
18 april 2008
Statutenwijziging Payrolljobs bv 18 april 2008
Inschrijving Agrotransfer bv
6 juli 1998 
Inschrijving Agrotransfer Holding bv
6 juli 1998
Statutenwijziging Agrotransfer Holding bv
18 april 2008
Statuten stichting Schoolboerderij  28 september 2009
Aeres Praktijkcentrum Dronten  2015
Statuut strategische samenwerking
2013
 

Anbi-status

 

Stichting Aeres Groep

Fiscaal nummer
803119859 
Contactgegevens 
Postbus 245, 6710 BE Ede
Telefoon: 088 - 020 7000
E-mail  info@aeres.nl

Bestuurssamenstelling en  namen leden   College van Bestuur (CvB) Aeres
Doel, missie en bestaansreden Zie pagina Missie en visie
Beleidsplan
Strategie Aeres 2019-2023 'Talent voor groei'
Beloningsbeleid Zie bezoldiging Aeres-bestuurders en cao’s hbo, mbo en vo.
Verslag activiteiten  Zie jaarverslagen (incl. geconsolideerde balans)

Financiële verantwoording

Zie jaarverslagen (incl. geconsolideerde balans)
Anbi 2021

 

 

Stichting Aeres International Student Fund (AISF)

Fiscaal nummer
819859102
Contactgegevens
Postbus 245, 6710 BE Ede
Telefoon: 088 - 020 7000
E-mail  info@aeres.nl
Bestuurssamenstelling en namen leden College van Bestuur (CvB) Aeres
Doel, missie en bestaansreden

De stichting AISF wil bijdragen in:
- de studiekosten van buitenlandse studenten voor het volgen van een opleiding aan een van de instellingen van Stichting Aeres Groep.
- de studiekosten van studenten die een deel van het onderwijsprogramma in het buitenland volgen.

Beleidsplan
’Strategie Aeres 2019-2023 'Talent voor groei'
Beloningsbeleid Zie bezoldiging Aeres-bestuurders en cao’s hbo.
Verslag activiteiten  Zie jaarverslagen (incl. geconsolideerde balans)

Financiële verantwoording

Zie jaarverslagen (incl. geconsolideerde balans)
Anbi 2021