bloemen aeres

Anbi status en statuten

Statuten

 Stichting Aeres Groep

Datum oprichting of akte 

Statutenwijziging Stichting Aeres Groep 13 februari 2012
Statutenwijziging Stichting Aeres International Student Fund 28 mei 2010
Stichting PTC+ 10 februari 1992
Statutenwijziging PTC+ 28 september 2009
Statuten Agrojobs bv 18 april 2008
Statutenwijziging Payrolljobs bv 18 april 2008
Inschrijving Agrotransfer bv 6 juli 1998
Inschrijving Agrotransfer Holding bv 6 juli 1998
Statutenwijziging Agrotransfer Holding bv 18 april 2008
Statuten stichting Schoolboerderij 28 september 2009
Aeres Praktijkcentrum Dronten 2015
Statuut strategische samenwerking 2013
 

Anbi-status

 

 Stichting Aeres Groep

Fiscaal nummer
803119859
Contactgegevens 
Postbus 245, 6710 BE Ede
Telefoon: 088 - 020 7000
E-mail  info@aeres.nl

Bestuurssamenstelling en  namen leden   College van Bestuur (CvB) Aeres
Doel, missie en bestaansreden Zie pagina Missie en visie
Beleidsplan
Strategie Aeres 2023-2027 'De Groene Veranderaar'
Beloningsbeleid Zie bezoldiging Aeres-bestuurders en cao’s hbo, mbo en vo.
Verslag activiteiten  Zie jaarverslagen (incl. geconsolideerde balans)

Financiële verantwoording

Zie jaarverslagen (incl. geconsolideerde balans)
Anbi 2021

 

 

 Stichting Aeres International Student Fund (AISF)

Fiscaal nummer
819859102
Contactgegevens
Postbus 245, 6710 BE Ede
Telefoon: 088 - 020 7000
E-mail  info@aeres.nl
Bestuurssamenstelling en namen leden College van Bestuur (CvB) Aeres
Doel, missie en bestaansreden

De stichting AISF wil bijdragen in:
- de studiekosten van buitenlandse studenten voor het volgen van een opleiding aan een van de instellingen van Stichting Aeres Groep.
- de studiekosten van studenten die een deel van het onderwijsprogramma in het buitenland volgen.

Beleidsplan
Strategie Aeres 2023-2027 'De Groene Veranderaar'
Beloningsbeleid Zie bezoldiging Aeres-bestuurders en cao hbo.
Verslag activiteiten Zie jaarverslagen (incl. geconsolideerde balans)

Financiële verantwoording

Zie jaarverslagen (incl. geconsolideerde balans)
Anbi 2021

 

 

 Stichting Dierenontdekpark Barneveld

Fiscaal nummer

Contactgegevens
Postbus 245, 6710 BE Ede
Telefoon: 088 - 020 7000
E-mail: info@aeres.nl
Bestuurssamenstelling en namen leden  College van Bestuur (CvB) Aeres
Doel, missie en bestaansreden - Het ontwikkelen van een betekenisvolle educatieve praktijkleeromgeving voor studenten in de sector dier.
- Het stimuleren van de overdracht van kennis over de gezonde relatie tussen mens en dier aan bezoekers door studenten.
Beleidsplan
Strategie Aeres 2023-2027 'De Groene Veranderaar'
Beloningsbeleid Zie bezoldiging Aeres-bestuurders en cao mbo.
Verslagactiviteiten Zie jaarverslagen (incl. geconsolideerde balans)

Financiële verantwoording

Zie jaarverslagen (incl. geconsolideerde balans)
Anbi 2021