Gras

Algemene voorwaarden

Voor het sluiten van koop- en leveringsovereenkomsten hanteert Aeres de Algemene Rijksvoorwaarden. Het gaat daarbij om de:

  • ARIV-2018: Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018

  • ARVODI-2018: De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018

  • ARBIT-2018: De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018