aeres dierenarts

Kennisgebieden

Aeres onderscheidt zich met haar medewerkers door een duidelijke inhoudelijke focus op het groene domein. Deze focus versterkt de onderlinge samenhang binnen de organisatie en is leidend voor ontwikkeling en innovatie. De keuze voor groen, geeft bovendien concrete houvast aan leerlingen, studenten, organisaties, collega-instellingen en overheid.

Het groene domein ontwikkelt zich en staat voor een aantal grote uitdagingen. ‘Groen’ kent ook binnen Aeres vele schakeringen. Binnen het praktijkonderwijs of vmbo heeft focus op groen een andere maatschappelijke betekenis en dus een andere invulling dan binnen het mbo, hbo of het praktijkgerichte onderzoek. Die schakering is een kracht, en stelt Aeres in staat om verbinding te leggen met andere vakgebieden zoals gezondheid, zorg en techniek. Aeres kiest een aantal inhoudelijke kennisgebieden in het aanbod van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De mate waarin invulling wordt gegeven aan een kennisgebied verschilt per organisatieonderdeel of locatie. Het gaat om de volgende kennisgebieden: