Aeres tractor praktijkfaciliteit

Missie en visie

Onze missie

Leren is de motor van groei en verandering. Wij dagen de (aankomende) professional uit om zich voortdurend te ontwikkelen. Wij geloven in een duurzame samenleving op basis van het continu ontwikkelen van kennis en kunde in het werken met ‘leven’. 

Onze visie

De Nederlandse kennis en kunde in de groene sector is toonaangevend in de wereld. Internationaal zien we dat thema’s als leefbare omgeving en(wereld)voedselzekerheid hoog op de agenda staan. Door externe ontwikkelingen neemt de complexiteit van en behoefte aan onze kennis en kunde toe.Juist door samen te werken kunnen organisaties, professionals en studenten werken aan betekenisvolle oplossingen voor de toekomst. 

Onze grondslag

Het onderwijs binnen Aeres gaat uit van zowel een algemeen christelijke als bijzonder neutrale grondslag. Vanuit de samenhang tussen onderwijskundige, godsdienstige en levensbeschouwelijke keuzen als uitgangspunt geven we actief vorm aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de samenleving.

Strategie

’Talent voor groei’ is de titel van onze strategische koers. Het gaat daarbij telkens om de verbinding tussen het groene domein en de kennisinstelling. Daarbij hanteren we drie belangrijke speerpunten:

  • ‘leven lang ontwikkelen’,
  • ‘onderwijsinnovatie met ict’
  • ‘transities in het groene domein’

Klik hier om het strategisch beleidsplan te bekijken.