Aeres tractor praktijkfaciliteit

Missie en visie

Onze missie

Leren is de motor van groei en verandering. Leerling, student of professional: Aeres stimuleert je voortdurend om verder te ontwikkelen. Wij dagen je uit om verder te leren, om je kennis en kunde te ontwikkelen in het werken met ‘leven’. Vandaar onze pay-off 'Talent voor Groei!'.

Onze visie

Met haar kennis en kunde over voedsel, groen en leefomgeving, loopt Nederland voorop in de wereld. Internationale thema’s zoals wereldvoedselzekerheid en een leefbare omgeving staan hoog op de agenda. Door globale ontwikkelingen neemt de behoefte aan professionals in deze domeinen toe. Wij geloven dat samenwerking tussen organisaties, professionals, leerlingen en studenten zorgt voor kennisverbreding. En dat zorgt voor betekenisvolle oplossingen voor de toekomst.

Onze grondslag

Aeres gaat uit van zowel een algemeen christelijke als bijzonder neutrale grondslag. Met de samenhang tussen onderwijskunde en godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzen als uitgangspunt tonen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de samenleving.

Strategie

’Talent voor groei’ is de titel van onze strategische koers. Het gaat daarbij telkens om de verbinding tussen het groene domein en de kennisinstelling. Daarbij hanteren we drie belangrijke speerpunten:

  • ‘leven lang ontwikkelen’,
  • ‘onderwijsinnovatie met ict’
  • ‘transities in het groene domein’

Klik hier om het strategisch beleidsplan te bekijken.