Inkoop en aanbesteding

Inkooptransacties en aanbestedingen vinden binnen Aeres zowel decentraal (instellingen/locaties) als centraal (vanuit het Bestuursbureau in Ede) plaats. Op het Bestuursbureau in Ede werken we veelal met Europese aanbestedingen. Het gaat dan om producten of diensten die een gezamenlijk belang dienen binnen Aeres. 

Aeres heeft een klachtenmeldpunt aanbestedingen. Dit is ondergebracht bij Conducto. De voorwaarden en werkwijze van het klachtenmeldpunt zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken van iedere lopende aanbesteding.

Meldpunt: https://www.klachtenmeldpuntaanbesteden.nl/aeres