Aeres Onderwijs banner

Onderwijs

Het onderwijs van Aeres legt de basis voor een duurzame maatschappij. Bedrijven en organisaties (nationaal én internationaal) zitten te springen om talenten die verantwoord kunnen werken en groene innovatie, groene creativiteit, groene techniek en duurzaamheid vanzelfsprekend vinden. Mensen opleiden vanuit die basisgedachte, dat is wat Aeres drijft.

Aeres daagt leerlingen en studenten uit het beste uit zichzelf te halen, om hun talenten te ontdekken en deze maximaal te ontwikkelen. Ze zijn professionals in wording die hun kennis en kunde inzetten in het werken met ‘leven’ en zich bewust zijn van de betekenis van hun handelen. We geven onze deelnemers de ruimte zich te ontwikkelen tot bewuste en ruimdenkende professionals die de betekenis van groen in de samenleving vormgeven.

Fusie Aeres en Nordwin College

OCW-minister Van Engelshoven heeft groen licht heeft gegeven voor de fusie tussen Aeres en Nordwin College. Dat betekent dat we vanaf 1 juni 2020 samen één onderwijs- en kennisorganisatie voor de groene sector vormen met focus op Agro, Food en Leefomgeving. 

Als gevolg van de fusie vallen Aeres en Nordwin College nu onder één Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Beide organisaties gaan nu zorgvuldig hun processen integreren. Daarna vormen beide organisaties door middel van een institutionele fusie één AOC. Het streven is dat alle onderwijslocaties met ingang van studiejaar 2021/2022 onder één naam actief zijn: Aeres.

Talent voor groei