Vlinder op bloem

Rewilding op Aeres schoolterreinen

Van schoolterrein naar leeromgeving

Rewilding is een term voor het met rust laten van de natuur, zodat natuurlijke processen voor biodiversiteitsherstel zorgen. De scholen die meedoen hebben allemaal een afgezet stukje schoolterrein waar ze niets aan doen. Het wordt niet gemaaid of op een andere manier beheerd en je mag er niet op lopen. We laten de natuur haar gang gaan. Dit stukje mag dus verwilderen.

Leerlingen en studenten onderzoeken het verschil in ontwikkeling van de biodiversiteit tussen beheerde en verwilderde stukjes terrein. Ze leren over ecologische processen en het gebruik van monitoringstechnieken om inzicht te krijgen in het effect van beheer. Zo worden onze schoolterreinen mooie leeromgevingen.

Deelnemende scholen 

Op dit moment doen vijf scholen mee aan het project rewilding op schoolterreinen. We meten en monitoren drie keer per jaar. Alle deelnemende locaties leggen hun gevonden resultaten vast in een digitale omgeving. Op deze pagina wordt de voortgang gedeeld.

Aeres Barneveld

Aeres MBO Barneveld

Aeres Ede

Aeres VMBO en MBO Ede

Aeres Leeuwarden

Aeres MBO Leeuwarden

Aeres Nijkerk

Aeres VMBO en MBO Nijkerk

Aeres Hogeschool Wageningen

“Door ruimte te geven aan de natuur en natuurlijke processen kunnen ecosystemen zich herstellen.”

Meedoen of vragen

Ontdek zelf hoe interessant het is om insecten, spinnen en bloemen te bestuderen op een plek waar de natuur met rust wordt gelaten. Wil je met jouw school deelnemen of heb je vragen? Stuur een mailtje naar Marlies Beukenkamp (m.beukenkamp@aeres.nl). Marlies is verbonden aan het lectoraat Ecologisch Wijs, Insecten en Maatschappij. Hierin werken het NIOO-KNAW, Aeres Hogeschool Wageningen en de Vlinderstichting samen.