Oudere man studeert

Medezeggenschap

De medezeggenschap van Aeres is gebaseerd op de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Ondernemingsraden (OR’s) Aeres

Na een gezamenlijk doorlopen traject om tot harmonisering van de medezeggenschapsstructuur te komen, is de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de stichting Aeres Groep in 2014 aan de slag gegaan. Ondersteunend in deze nieuwe situatie is een overzicht waarin staat aangegeven hoe het zit met de medezeggenschapsstructuur, de medezeggenschapsreglementen, de ondernemings-overeenkomst, de bijbehorende wetgeving (WHW, WOR) en afspraken tussen sociale partners (professioneel statuut).

De personele medezeggenschap is per onderdeel en op verschillende niveaus van Aeres geregeld. De medezeggenschap loopt via de raden van de Aeres-onderdelen. De groep kent de volgende inspraakorganen:

 • Centrale Ondernemingsraad stichting Aeres Groep;
 • Ondernemingsraad Aeres VMBO en Aeres MBO;
 • Ouder- en deelnemersraden Aeres VMBO en Aeres MBO;
 • Ouder- en leerlingraden per Aeres VMBO en Aeres MBO-locatie;
 • Medezeggenschapsraad Aeres Praktijkonderwijs;
 • Groepsondernemingsraad Aeres Hogeschool;
 • Ondernemingsraad Aeres Hogeschool;
 • Studentenraad Aeres Hogeschool;
 • Personeelsvertegenwoordiging Bestuursbureau;
 • Ondernemingsraad Aeres Agree en het Aeres Bedrijvencentrum Dronten;
 • Ondernemingsraad Aeres Tech.

Het College van Bestuur en het Bestuursbureau onderhouden geen contacten met ouders en leerlingen/studenten tenzij het om officiële klachten gaat.

Per onderwerp is in het OR-reglement aangegeven of op dit onderwerp advies-, instemmings- of informatierecht van toepassing is en op welk niveau (COR, GOR, OR of MR) het onderwerp aan de orde komt. In het reglement is aangegeven of het College van Bestuur (CvB) of de directie vaststelt wie het gesprek met de COR/GOR/OR/MR voert. Daar zijn drie opties voor:

 • Het CvB stelt vast en voert het overleg.
 • Het CvB stelt vast en de directie voert het overleg.
 • De directie beslist en voert het overleg.

Zo wordt duidelijk wie normaliter het overleg voert en op welke wijze vanuit zeggenschap de functionaris eventueel gemandateerd is.