Onderzoek

Onderzoek doen is de basis van nieuwe kennis. Aeres doet onderzoek door samen te werken, kennis te ontwikkelen en kennis te delen. Met onze aanpak dragen we bij aan een groene toekomst. Beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek zorgen voor ontwikkeling en innovatie, voor een verantwoorde groei van de groene sector. Het onderzoek dat we bij Aeres doen, is gericht op de praktijk en levert altijd een bijdrage aan innovatie. Onze lectoren hebben hierbij een belangrijke rol. Zij sturen aan, begeleiden of voeren uit. Zowel studenten van Groenhorst (per augustus Aeres MBO en Aeres VMBO) als van Aeres Hogeschool  zijn direct betrokken bij het onderzoek.

Samenwerking

Aeres vindt innovatie belangrijk. Daarom zetten we ons in om continu te blijven onderzoeken en voeren we een flink aantal projecten uit. Dit doen we aan de hand van kleine en grote projecten, samen met het bedrijfsleven en andere instellingen. Deze innovatieprojecten zijn niet alleen gericht op het verbeteren van onderwijs. Onderzoek en innovatie draagt bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en van de groene sector als geheel. Instellingen van Aeres (PTC+GroenhorstAeres Hogeschool) participeren met diverse andere organisaties in kenniscentra met diverse onderzoeksthema’s en -projecten, zoals het Poultry Expertise CentreGreen Venture Lab en Ontwikkelcentrum Stadslandbouw in Almere (OAS): 

Heeft u een onderzoeksvraag?

Heeft u een onderwerp wat u graag wilt (laten) onderzoeken? Neem dan contact met één van onze instellingen op:
- Onderzoeksprogramma Groene en vitale leefomgeving:
Dinand Ekkel, d.ekkel@aeres.nl, 088 - 020 6300
- Onderzoeksprogramma Duurzaam ondernemen: 
Corné Kocks, c.kocks@aeres.nl, 088 - 020 6000
- Onderzoeksprogramma Wijs(heid): 
onderzoek.hogeschool.wageningen@aeres.nl, 088 - 020 6300