Agrofood en Ondernemen

Onderzoek

Onderzoek doen vormt de basis voor nieuwe kennis. Aeres werkt in onderzoek samen met kennisinstellingen en bedrijven. Door het ontwikkelen en delen van kennis dragen we bij aan een groene toekomst. Beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek zorgen voor ontwikkeling en innovatie, voor een verantwoorde groei van de groene sector. Het onderzoek dat we bij Aeres doen, is gericht op de praktijk en levert altijd een bijdrage aan innovatie. Onze lectoren hebben hierbij een belangrijke rol. Zij sturen aan, begeleiden of voeren uit. Studenten van Aeres Hogeschool en ook leerlingen en studenten van Aeres VMBO en Aeres MBO worden direct betrokken bij het onderzoek.

Lectoraten

Ondernemen home

Elk onderzoeksprogramma bestaat uit één of meerdere onderzoekslijnen waaraan lectoraten zijn gekoppeld. De lectoren voeren onderzoek uit, samen met docent-onderzoekers, ondersteuners, studenten en de praktijk. Dit gebeurt binnen de lectoraten en verschillende onderzoeksprojecten. 

Publicaties

Aeres windtechniek

Aeres Hogeschool brengt regelmatig publicaties en artikelen uit, horende bij de onderzoeksprogramma's, lectoraten en onderzoeksprojecten. De drie faculteiten hebben ieder een eigen focus en onderzoeksprogramma: ‘Gezond leven in de groene stad’, ‘Duurzaam ondernemen’ en ‘Wijs(heid)’.

Agri Innovation Centre

Aeres praktijk farms agri innovation centre

Het Agri Innovation Centre geeft studenten de kans om, samen met het bedrijfsleven, te experimenteren en toegepast onderzoek uit te voeren. Er vinden onderzoeken plaats rond de thema’s agrotechniek, precisielandbouw en bodem.

 

Samenwerkingen

Aeres vindt innovatie belangrijk. Daarom zetten we in op onderzoek en voeren we een flink aantal projecten uit. Dit doen we samen met het bedrijfsleven en andere instellingen. Deze innovatieprojecten zijn niet alleen gericht op het verbeteren van onderwijs. Ze voegen ook rechtstreeks waarde toe voor de partners met wie wij samenwerken.

Onderzoek en innovatie draagt bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en van de groene sector als geheel. Instellingen van Aeres participeren in andere organisaties en kenniscentra met diverse onderzoeksthema’s en –projecten. Het Poultry Expertise Centre is hier een voorbeeld van.