Verantwoording en branchecodes

Aeres legt verantwoording af aan de overheid, de inspectie en aan belanghebbenden in de samenleving. Dit kunnen zijn:

  • leerlingen, studenten, cursisten, ouders en opvoeders;
  • toeleverende en afnemende scholen;
  • hulpverlenende instanties;
  • de omgeving van de scholen;
  • bedrijven.

Governance code

Aeres houdt de Branchecode goed bestuur hogescholen als leidraad voor de hele organisatie wat betreft  principes, uitgangspunten en verantwoordelijkheden. Uit onderzoek is gebleken dat dit de meest uitgebreide governance code in het onderwijs is. Zo voldoet Aeres ook aan de branchecodes voor het mbo en vo.

Voor managementinformatie over onze dienstverlening en bedrijfsvoering neemt Aeres deel aan benchmarkonderzoeken, zoals bijvoorbeeld:

  • Studenttevredenheidsmetingen NSE
  • JOB monitor
  • Benchmark MBO
  • Vensters voor Verantwoording.

WNT-verantwoording

Aeres voldoet aan de Wet normering topinkomens. De WNT-verantwoording is opgenomen in het geïntegreerd jaarverslag.