(Klachten) regelingen

De onderstaande regelingen zijn van kracht binnen Aeres of een van de aangesloten instellingen.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling van Aeres beschrijft hoe onze personeelsleden, leerlingen, cursisten en studenten kunnen omgaan met een ernstig vermoeden van een misstand binnen de Stichting Aeres Groep en de (onderwijs)instellingen die door de stichting in stand worden gehouden.
Deze klokkenluidersregeling wordt alleen dan toegepast wanneer de binnengekomen klacht of misstand niet afgehandeld kan worden volgens de bestaande klachtenregelingen binnen Aeres.

Klachtenmeldpunt aanbestedingen

Aeres heeft een klachtenmeldpunt aanbestedingen. Dit is ondergebracht bij Conducto.
De voorwaarden en werkwijze van het klachtenmeldpunt zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken van iedere lopende aanbesteding.

Het webadres van het meldpunt is: www.klachtenmeldpuntaanbesteden.nl/aeres

 

Klachtenregeling Aeres VMBO en Aeres MBO

Regeling Ongewenst Gedrag Aeres Hogeschool

  • Klik hier om het document "Regeling Ongewenst gedrag' voor medewerkers en studenten van Aeres Hogeschool te downloaden (pagina 27, bijlage 01).

Deze regeling maakt tevens deel uit van het Studentenstatuut.