Verantwoording

De dialoog is bij Aeres de norm. We willen in gesprek zijn en blijven met iedereen die bij Aeres betrokken is en houden op allerlei manieren contact met hen. Daarnaast willen we transparant communiceren over strategie, gevoerd beleid, performance, bedrijfsvoering en financiële uitgaven.