College van Bestuur

Samenstelling

Het College van Bestuur bestaat uit:

  • de heer B.M.P. Pellikaan (Bastiaan), voorzitter 
    met aandachtsgebieden: Financiën, Facilitair bedrijf, HRM, Bestuur, medezeggenschap en externe betrekkingen; Regio Friesland en Gelderland
  • de heer M.H.C. Komen (Rien), vicevoorzitter
    met aandachtsgebieden: Corporate Communicatie, Onderwijs, Onderzoek & Kwaliteit, ICT, Ontwikkeling & Innovatie (inclusief internationalisering); Regio Flevoland
 
  Bastiaan Pellikaan   Rien Komen
Secretariaat

Het secretariaat van het College van Bestuur is gevestigd in Ede: 

Bezoekadres
Aeres
Bovenbuurtweg 27
6717 XA  Ede 

Postadres
Aeres 
Postbus 245
6710 BE  Ede

Telefoon:
088 020 7000 

Meer informatie