Vruchtbare samenwerking met het bedrijfsleven

Aeres onderscheidt zich door waardevolle samenwerkingen aan te gaan die onderwijs, praktijkonderzoek en bedrijfsleven bij elkaar brengen. Leerlingen en studenten krijgen hierdoor extra mogelijkheden om kennis te maken met het ondernemerschap en met hun toekomstige werkveld. Vaak spelen ook lokale en regionale overheden een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze verbindingen. Brancheorganisatie Fedecom, Royal Eijkelkamp, de gemeente Almere, de provincies Gelderland en Flevoland, of de vele lokale Nijkerkse ondernemers achter de Food Academy Nijkerk, het zijn allemaal voorbeelden van partners in nieuwe samenwerkingen die in 2018 tot stand kwamen. 


Expertises bundelen

Fedecom, de branchevereniging voor bedrijven in de landbouwtechniek, veehouderijtechniek, groentechniek, tuinbouwtechniek en industrie & intern transport maakte begin 2018 bekend de vakopleidingen voor monteurs van mobiele werktuigen te professionaliseren met unieke krachtenbundeling van onderwijsinstellingen én bedrijven. Samen met haar bijna 1.000 leden, Aeres Tech, Friesland College en Aventus bundelt Fedecom expertises om te komen tot de beste vakopleidingen en cursussen voor de mobiele techniek van Nederland. De samenwerking moet leiden tot een grotere instroom van vakbekwame monteurs en een transparantere opleiding.

Nieuw bodemfysisch laboratorium

Op het terrein van Aeres Hogeschool Dronten opende in 2018 het Aeres Eijkelkamp Soil Research Lab, een nieuw bodemfysisch laboratorium dat met zijn brede aanbod aan apparatuur uniek is in Nederland. In het lab kunnen studenten van Aeres Hogeschool Dronten met state-of-the-art onderzoeksapparatuur werken en ervaring opdoen met producten van Eijkelkamp. Eijkelkamp maakt op deze manier onder meer kennis met toekomstige professionals.


Flevo Campus: dé verzamelplek voor innovaties op het gebied van voedsel- en verstedelijkingsvraagstukken

Food Academy Nijkerk

De Food Academy Nijkerk richt zich op het enthousiast maken van jongeren voor het werken in de voedselindustrie. In de Food Academy werkt Aeres samen met lokale Nijkerkse ondernemers als Arla Foods – Bieze Food Group, Pepernotenfabriek Van Delft, Struik en ambachtelijke bakker Harrie van Looijengoed. De nieuwe opleiding is opgezet op initiatief van de voedingsbedrijven die in de krappe arbeidsmarkt moeite hebben om aan personeel te komen. De combinatie van leren en werken in de praktijk zorgt ervoor dat leerlingen kunnen ontdekken welk bedrijf goed bij ze past. In het eerste jaar van de opleiding gaan de leerlingen gemiddeld een dag per week naar school. Dat wordt later uitgebreid met een dagopleiding. Studenten kunnen tijdens hun opleiding bij meerdere betrokken bedrijven meelopen.


Food Academy Nijkerk presenteert zich op open dag Aeres MBO Nijkerk.

Flevo Campus

Op 14 februari 2018 tekenden de vier zogenoemde lead partners van Flevo Campus een samenwerkingsovereenkomst. Flevo Campus moet uitgroeien tot dé verzamelplek voor innovaties op het gebied van voedsel- en verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst. Met het ondertekenen van de overeenkomst bestendigden Aeres Hogeschool Almere, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute), de Gemeente Almere en de Provincie Flevoland de formele start van de samenwerking. De lead partners willen de koplopersrol die Almere en Flevoland op het gebied van agri-food hebben, optimaal benutten. 
Binnen Flevo Campus komen studenten, onderzoekers en bedrijven samen om te onderzoeken en te testen hoe we onze voedselvoorziening in groeiende steden kunnen veranderen en vernieuwen. Volgens toenmalig wethouder René Peeters van de gemeente Almere is het voeden van groeiende steden een van de grootste uitdagingen voor de komende decennia. ‘De vraag is,’ aldus Peeters, ‘hoe we duurzame, gezonde voedselvoorziening organiseren en tegelijkertijd onze steden groen en leefbaar houden.’