Jaarimpressie 2018

Leren is de motor

De groene sector heeft in ruimte mate goed gekwalificeerde medewerkers nodig. Aeres wil vanuit haar motto ‘Talent voor groei’ een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen hiervan. Dit gebeurt door versterking van het onderwijsaanbod en door het ontplooien en ondersteunen van initiatieven op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Er wordt daarbij intensief samengewerkt met het bedrijfsleven, zodat er nauw contact bestaat met het werkveld. Bij Aeres is leren de motor en daar verwijst de titel van het jaarverslag van 2018 naar. Aanvullend delen we deze jaarimpressie van 2018, vol met inspirerende verhalen over onderwijs, ondernemen en onderzoek binnen Aeres.