Koeltechniek detail

Duurzaamheid centraal tijdens 'Dag van de Warmtepomp'

Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat er minder fossiele en meer duurzame energiebronnen worden gebruikt. Bij de verbranding van aardgas, steenkool of olie komt CO2 vrij, een grote veroorzaker van de opwarming van de aarde. Het gebruik van duurzame energie voor de verwarming van het huis en tapwater met een warmtepomp is een goed alternatief.

Opleidingscentrum GOº

Directeur Jenny van den Bovenkamp van Aeres Tech en opleidingscentrum GOº wil met een jaarlijkse ‘Dag van de warmtepomp’ dan ook blijvend de aandacht vestigen op de rol die koude- en installatietechniek daarbij kunnen spelen. In opleidingscentrum GOº werken de NVKL, de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek, en Aeres Tech, intensief samen.

Energietransitie

Een voorwaarde voor het gebruik van meer warmtepompen in de energietransitie is dat er monteurs zijn die voldoende vaardigheid en kennis hebben om een warmtepomp te installeren. Roelof Robbertsen, voormalig trainer en teamleider van het Expertisecentrum koudetechniek bij Aeres Tech in Ede en nu accountmanager en trainer bij opleidingscentrum GO ͦ, schrijft op de website van de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL), dat dat kennisniveau te wensen over laat. GO ͦ  heeft echter alles in huis om een passende opleiding te bieden.
 

Diederik Samson: ‘Zorg voor meer bewustwording.’

Nieuwe concepten

Daarom waren op 27 september tijdens de Dag van de Warmtepomp in het Expertisecentrum van Aeres Tech niet alleen veel directeuren en managers aanwezig, maar ook monteurs en ontwerpers. De meest opvallende spreker van de dag was Diederik Samsom, de onderhandelaar voor het landelijk klimaatakkoord, die het nieuwe opleidingscentrum opende. Samson, die in een interview met het Vakblad Warmtepompen pleitte voor de ontwikkeling van een Nederlandse warmtepomp, hield de aanwezigen een spiegel voor: ‘Kom met nieuwe concepten, creatieve financieringsproducten, zorg voor meer bewustwording. Daar kan deze bedrijfstak een rol in spelen.’