Docent geeft les aan een groep studenten in een kas.

Aeres als werkgever

Talent voor groei

Wij dragen met onderwijs en ook met onderzoek en dienstverlening bij aan het vinden van oplossingen voor vraagstukken die ons allemaal raken. Deze vraagstukken maken ons nieuwsgierig en inspireren ons op zoek te gaan naar oplossingen. ‘Hoe produceer je voldoende en veilig voedsel voor iedereen?’ Of: ‘Hoe houd je zowel stad als platteland leefbaar bij toenemende verstedelijking?’, ‘Hoe zorgen we ervoor dat er mensen zijn die verantwoord werken met plant of dier?’. 
Het vinden van antwoorden op dit soort complexe vragen is mensenwerk en dat vraagt om talent. Onze medewerkers hebben dit talent. En zij helpen anderen dit talent te ontwikkelen. Wij zijn Groene Veranderaars en samen werken we aan een mooie en verantwoorde groene toekomst.

“Alles wat wij doen is mensenwerk. Aeres-medewerkers zijn echte professionals die verantwoordelijkheid durven nemen. Met passie voor groen én talent voor groei laten ze zien waar wij voor staan.”

Bastiaan Pellikaan, voorzitter College van Bestuur

Het verschil maken

Werken bij Aeres betekent dat je het verschil kunt maken, of je nu docent, lector, of een van de vele andere functies ter ondersteuning van de organisatie vervult. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, zodat je met eigenaarschap richting kunt geven aan je eigen werk. We motiveren jou om verbeter- en vernieuwingskansen te realiseren, die direct of indirect ten goede komen aan de kwaliteit van ons onderwijs. We zijn betrokken bij ons vak, bij onze collega’s en bij de vele leerlingen, studenten, cursisten en bedrijven voor wie wij werken. 

Samen bereik je meer

Bij Aeres zijn we ervan overtuigd dat we samen meer bereiken dan alleen. We bouwen aan intensieve netwerken met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Deze externe contacten maken ons effectiever en houden ons scherp. 
Onze organisatie omvat onderwijs van verschillende niveaus, onderzoek en dienstverlening. We werken aan verbinding op gemeenschappelijke thema’s, omdat dit meerwaarde oplevert voor iedereen die bij ons een opleiding volgt of met ons samenwerkt. Bovendien vinden we het belangrijk om te leren van elkaar en er voor elkaar te zijn. Je staat er dus nooit alleen voor.