Docenten Hogeschool Wageningen werken samen in open leerruimte

Arbeidsvoorwaarden

Aeres is een diverse groep. We hebben praktijkonderwijs, vmbo- en mbo-onderwijs, hbo-onderwijs, maar ook cursussen en trainingen. Hierdoor hebben we met verschillende cao’s te maken. Bekijk daarom de cao voor de algemene arbeidsvoorwaarden van het betreffende onderdeel waar jij wilt solliciteren. 
 
> Cao mbo                                                                      
Aeres VMBO                                                                      
Aeres MBO                                                                                                                            
Aeres MAVO                                                                      
Aeres Training Centre                                                        
Aeres Bestuursbureau                                                  

Aeres Stafdienst (V)MBO

> Cao hbo: Aeres Hogeschool

> Cao vo: Aeres Praktijkonderwijs                                                         

Een beetje van Aeres
Een groot aantal arbeidsvoorwaarden zijn geregeld en vastgelegd in de cao. Daarnaast bieden we ook nog een aantal extra’s:
  • Je kunt gebruik maken van een fietsregeling.
  • In december kun je fiscaal voordeel genieten. 
  • Je krijgt korting op verschillende verzekeringen van Univé.
  • We bieden een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ en Zilveren Kruis.
  • Je kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij Loyalis.

Goed om te weten als je gaat solliciteren


Sollicitatiecode & Privacyverklaring

Wij hanteren bij alle vacatures de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP) om sollicitanten een eerlijk en transparant wervings- en selectieproces te bieden, waarbij iedereen gelijke kansen heeft. Hoe wij tijdens het wervings- en selectieproces met je gegevens omgaan, lees je in de privacyverklaring.


Verklaring omtrent gedrag
We kunnen je verzoeken om tijdens het proces van indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen en te overleggen. Een VOG is voor sommige functies verplicht en dien je eenmalig aan te vragen.