Peerke docent VMBO
Onderdelen Aeres
Bezoekadres

College van Bestuur en Bestuursbureau Aeres
Bovenbuurtweg 27
6717 XA Ede

Postadres
Postbus 245
6710 BE Ede
   

Telefoon

088 020 7000
E-mail
info@aeres.nl
   

College van Bestuur   

de heer B.M.P. Pellikaan (voorzitter)
de heer M.H.C. Komen (vicevoorzitter)