Onderwijsprofessionals en begeleiders van Aeres Hogeschool werkten tussen juni en november 2018 aan het onderwijsvernieuwingsproject ‘Onderzoek van betekenis.’ De deelnemers voerden zelf in hun eigen werkpraktijk een kleinschalig onderzoek uit. De thema’s die werden onderzocht waren onder andere de doorstroom tussen mbo en hbo, het werken met een leerplein in het mbo en de vormgeving van een buitenlokaal in het vmbo.
 

Van Leefpark naar buitenlokaal?

Directeur Mark Dees van Aeres VMBO en MBO in Ede en beleidsmedewerker bij Aeres VMBO Ieke van Velden deden een onderzoek met als titel ‘Een buitenlokaal, een buitenkans?’. Zij vroegen zich af wat leerlingen, ouders en docenten ervan zouden vinden om een buitenlokaal te maken van het Groen Leefpark in Ede, waar nu praktijklessen worden gegeven. Uit het onderzoek blijkt dat men hier positief tegenover staat, en dat een buitenlokaal ook kan bijdragen aan de profilering van de school. 
 
Instroomcoördinator en studieadviseur Aeres Hogeschool Dronten Dirk de Groot onderzocht of de studiekeuzecheck succes in het hbo kan voorspellen en wat het effect is van de beslissingen van de examencommissie in het eerste jaar. De Groot concludeert dat ‘Prima-studenten’ het beter doen dan anderen, vaker met de studie starten en ook vaker de P in het eerste jaar halen. Hij laat verder zien dat mbo-instromers meer moeite hebben om de P in het eerste jaar te halen dan havo/vwo instromers. Mbo-ers in Dronten doen het beter dan op basis van de literatuur mag worden verwacht.
 
Ook het onderwijsvernieuwingsproject zelf werd onderzocht. Een van de conclusies was dat het onderzoek relevant was, omdat het dicht bij de eigen werkpraktijk staat. Dat vergroot de relevantie en de betrokkenheid en motivatie van de deelnemers.