Gebouw Velp

Een duurzaam schoolgebouw is meer dan een lage CO2-uitstoot

Date

Aeres leidt de groene veranderaars van de toekomst op. Dit gebeurt via onderwijs en onderzoek en in toenemende mate vanuit energiezuinige onderwijslocaties. Practice what you preach is hierbij het uitgangspunt.

In ons land is de gebouwde omgeving goed voor zo’n vijftien procent van alle CO2-uitstoot (Bron: CBS). De uitstoot vindt vooral plaats bij het verbranden van fossiele energiebronnen voor elektriciteit, verwarming en warm water.
Het vastgoed van Aeres strekt zich uit van het Friese Buitenpost tot het Gelderse Wageningen en telt meer dan twintig locaties, die in totaal over ruim tachtig panden beschikken. Het agrarisch opleidingscentrum (aoc) heeft met zestien (v)mbo-scholen, inclusief Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord, het meeste vastgoed. Aeres Hogeschool telt drie moderne faculteiten, waarvan Almere recent is opgeleverd.

Gezonde onderwijslocaties

Landelijk gezien dateren de meeste onderwijslocaties uit de periode van voor de klimaatverdragen. In 2016 ondertekent Nederland het VN-Klimaatakkoord van Parijs en committeert zich om de uitstoot van broeikasgassen (CO2) in 2030 terug te brengen met 49%, oplopend tot 95% in 2050.
In de optiek van Aeres is een duurzaam schoolgebouw meer dan een lage CO2-uitstoot. Het gebouw staat ten dienste van het onderwijs en sluit aan bij de onderwijskundige visie van de instelling. Dit komt onder meer tot uiting in gezonde en inspirerende onderwijslocaties voor opleiding volgers en medewerkers. Het ultieme voorbeeld hiervan is de splinternieuwe en energieneutrale faculteit van Aeres Hogeschool Almere die onlangs de Circular Awards 2022 in de wacht sleepte. De 15.000 planten aan de buitengevel en binnen in de school – en die water krijgen via een irrigatie- en waterretentiesysteem – maken deze ‘groene long’ tot een living lab voor onderwijs en onderzoek over gezond en groen leven in de stedelijke omgeving. Met een casco van circulair beton en een dakterras van hout uit voormalige scheepsdekken is de hogeschool hét voorbeeld van circulariteit, biodiversiteit en duurzaamheid.

Aeres Hogeschool Almere plaatsing waterberging
Een waterberging van 28.000 liter voorziet de groene gevel van Aeres Hogeschool Almere van regenwater.

Refurbished meubilair

Binnen Aeres is het Facilitair Bedrijf (FB) verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het vastgoed. Vanuit haar expertise op het gebied van duurzaamheid is FB zich ervan bewust dat energiebesparende maatregelen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Bij nieuwbouw en verbouw is duurzaamheid leidend om zo de klimaatambities te versnellen. Aeres Hogeschool Almere is hiervan een sprekend voorbeeld, evenals de energiezuinige kas van de faculteit in Dronten.
Voor het bestaande vastgoed werkt FB aan optimalisatie van de klimaatdoelstellingen. De onderwijslocaties van Aeres beheren zelf hun vastgoedbudget en kunnen hierin eigen keuzes maken. FB adviseert en ontzorgt hen hierbij. Bewustwording speelt hierbij een belangrijke rol. Ter illustratie: als meubilair niet meer in het onderwijsconcept past, doen locaties dat nu vaak van de hand. Het kan best zijn dat een andere locatie het meubilair nog goed kan gebruiken. Er zijn plannen voor een interne marktplaats waar deze en andere spullen een tweede leven kunnen krijgen. Ook wil Aeres vaker refurbished meubilair gaan afnemen van haar vaste leverancier.

Aeres Hogeschool Dronten uitbreiding kas
De energiezuinige kas van Aeres Hogeschool Dronten met links de recent opgeleverde aanbouw.

Vijfduizend zonnepanelen

Verschillende onderwijslocaties voerden afgelopen jaar energiebesparende maatregelen door. Zo heeft Aeres VMBO Almere een nieuwe zonnestroominstallatie die tien keer zoveel elektriciteit produceert vergeleken met de vorige PV-installatie. Nieuwe doorstroomboilers in het dierenverblijf van Aeres MBO Dronten Warmonderhof leveren zo’n dertig procent waterbesparing op. Dankzij een geactualiseerd energiemonitoringsysteem hebben alle onderwijslocaties een beter inzicht in hun eigen energieverbruik. Ook telt heel Aeres inmiddels 1350 LED-armaturen die bijna zeventig procent energiebesparing opleveren. Aeres VMBO Maartensdijk heeft sinds kort een zonnestroominstallatie met 91 geavanceerde zonnepanelen. Daarmee komt het totaal aantal zonnepanelen voor Aeres op ruim vijfduizend. Een aanzienlijk deel daarvan, 630 panelen, ligt op de daken van de gebouwen van Aeres Tech in Ede.
Om beter inzichtelijk te krijgen wat de energiebesparende maatregelen (gaan) opleveren, laat FB dit jaar een nulmeting uitvoeren bij alle onderwijsinstellingen. De besparingen die dit oplevert, dienen als financiering voor aanvullende duurzaamheidsdoelstellingen.

Aeres VMBO Maartensdijk zonnepanelen
Geavanceerde zonnepanelen op het dak van Aeres VMBO Maartensdijk.

Stip op de horizon

De verantwoordelijkheid voor duurzaamheid ligt niet alleen bij FB, maar vraagt om een Aeres-brede  stip op de horizon. De ambitie om te vergroenen is groot. Volgens Rien Komen, vicevoorzitter van het college van bestuur van Aeres, biedt de groene transitie volop kansen. “Technisch en inhoudelijk hebben we veel kennis van het groene domein. We snappen de productiekant en de interactie met de omgeving. Juist omdat we de feiten kennen, kunnen we groene veranderaars opleiden die zich bewust zijn van de consequenties van hun handelen én een stap verder durven te gaan. Ik durf zelfs te beweren dat we het aan onze stand verplicht zijn die vervolgstap te zetten. Dat maakt een studie of baan bij Aeres ook zo relevant: je hebt invloed op de wereld van morgen.”

Bovenverdieping Aeres Hogeschool Almere
Aeres Hogeschool Almere is het ultieme voorbeeld van een schoolgebouw dat aansluit bij de onderwijskundige visie. Foto: Eromesmarko