De Groene Veranderaar leert, innoveert en werkt bij Aeres

Date

De groene wereld van de agro, food en leefomgeving staat voor grote uitdagingen.  Hoe produceer je verantwoord voedsel? Hoe voorkom je voedselverspilling? Hoe dring je de uitstoot van broeikasgassen, stikstof en fijnstof terug? Hoe bescherm je de biodiversiteit? Hoe zorg je voor een gezonde leefomgeving? En hoe ga je verantwoord met dieren om? Onze leerlingen, studenten, cursisten én medewerkers onderzoeken deze vragen en werken aan oplossingen voor de toekomst. Samen zijn wij Groene Veranderaars. 

Invloed op de wereld van morgen

Via (cursus)onderwijs stimuleert Aeres leerlingen en studenten van alle opleidingsniveaus om na te denken over duurzame keuzes. Rien Komen, vicevoorzitter van het college van bestuur van Aeres, zegt hierover: “Bij Aeres snappen we de productiekant en in welke context de groene transitie plaatsvindt. Juist omdat we de feiten kennen, kunnen we ook de volgende stap zetten: wees je bewust van de consequenties van je handelen. Aeres is verplicht  om die vervolgstap te zetten. We willen professionals opleiden die niet alleen vaktechnisch onderlegd zijn, maar ook anderen meenemen in de groene transitie en haar uitdagingen. Dat maakt een studie of baan bij Aeres ook zo relevant: je hebt invloed op de wereld van morgen.”

Campagne de Groene Veranderaar leerling bij watertap

Je hebt invloed op de wereld van morgen. Dat maakt een studie of baan bij Aeres zo relevant.

Rien Komen, vicevoorzitter College van Bestuur Aeres

Rien Komen Aeres cvb

Groene verandering op alle niveaus

Jong geleerd is oud gedaan en daarom volgen alle leerlingen van de elf locaties van Aeres VMBO het Aeres-brede project ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’. Op een vakoverstijgende manier werken leerlingen aan actuele thema’s zoals klimaatverandering, voedselzekerheid en biodiversiteit.
Masterstudenten van Aeres Hogeschool denken vooral na over veranderingen op systeemniveau om op termijn duurzame alternatieven te kunnen realiseren. De nieuwe masteropleiding Food Systems Innovation van Aeres Hogeschool Almere is hiervan een goed voorbeeld.
De groene transitie komt ook aan bod in het mbo en dat op heel specifieke manieren. Zo ontwikkelt Aeres MBO Barneveld op haar eigen campus een dierenontdekpark. Hier leren studenten van de opleiding Dierverzorging met bezoekers in gesprek te gaan over dierenwelzijn. In deze coronatijd kiezen veel mensen voor een huisdier. Denken mensen goed na welk dier bij hen past en wat er met het dier gebeurt als het thuiswerken weer ophoudt?

Campagne de Groene Veranderaar student Dierverzorging

Nieuwsgierige blik

Praktijkgericht onderzoek in het hbo en mbo is een belangrijk instrument om innovaties in het groene domein door te vertalen naar het onderwijs. Bij Aeres Hogeschool gebeurt dit onder andere in de lectoraten. De verschillende onderzoeksprojecten daar richten zich op Gezond leven in de groene stad (faculteit Almere), Duurzaam ondernemen (faculteit Dronten) en Duurzaam leren en ontwikkelen (faculteit Wageningen). Aeres MBO heeft op dit moment twee practoraten: Dierenwelzijn en -gezondheiden Kringlooplandbouw. Voor het praktijkgericht onderzoek werken lectoren en practoren samen met docent-onderzoekers, ondersteuners, studenten en de beroepspraktijk. Wat hen bindt is de wil om vanuit een nieuwsgierige blik te willen leren.

Campagne de Groene Veranderaar docent Techniek met student

Gevraagd: vakmensen met technologische kennis

Innovatie vindt ook plaats binnen het Centre of Expertise Groen (CoE Groen - hbo) en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Groen (CIV Groen - mbo). Bij beide is Aeres actief betrokken als kennispartner. Alle nieuwe ontwikkelingen in het groene domein zorgen voor veel positieve energie, maar vormen ook reden tot zorg met het oog op de beschikbaarheid van mensen. Net als veel andere sectoren is ook het beroepsonderwijs naarstig op zoek naar gekwalificeerd personeel. Zo is er momenteel veel vraag naar vakmensen met technologische kennis.

Campagne de Groene Veranderaar student tekent grafiek op bord

Schuilt in jou een Groene Veranderaar?

De maatschappij vraagt om groene verandering en steeds vaker stellen mensen zichzelf de vraag: ‘Hoe kan ik eraan bijdragen?’. Benieuwd of De Groene Veranderaar in jou schuilt? Neem dan een kijkje op groeneveranderaar.nl en laat je inspireren voor een studie, cursus óf baan. Want De Groene Veranderaar, die leert, innoveert en werkt bij Aeres.

Kijk ook eens naar: