Pet Monitor geeft inzicht in huisdiersector

Huisdiereigenaren zien huisdieren vaak als lid van hun gezin. Ze geven hun dier veel zorg en aandacht en hebben er veel voor over. Om goed te kunnen inspelen op de behoeften van die huisdiereigenaren en hun dieren is het voor ondernemers in de huisdierenbranche van belang op de hoogte te blijven van actuele trends en ontwikkelingen. Met betrouwbare gegevens krijgt de sector zicht op marktkansen en studenten op hun toekomstmogelijkheden.

Sector in kaart gebracht

Volgens Marco Halff, Teamleider Diergezondheid & Management van Aeres Hogeschool Dronten waren er wel gegevens beschikbaar uit de vele scripties van studenten van Aeres, maar waren bestaande bronnen uit de sector vaak niet eenduidig en slecht onderbouwd. Voor Aeres Hogeschool Dronten was dat aanleiding om te komen tot de Pet Monitor, een rapport met de huidige trends en ontwikkelingen binnen de gezelschapsdierensector, waarin Aeres samen met HAS Hogeschool en het bedrijfsleven de sector in kaart bracht. 

Trendpanel Gezelschapsdieren

Een vergelijkbaar initiatief voor de paardensector, de Hippische Monitor, wordt jaarlijks samengesteld in samenwerking met een zogenaamd trendpanel. Het plan om dit idee over te nemen voor het Trendpanel Gezelschapsdieren sloeg bij bedrijven meteen aan. Het Trendpanel genereert en deelt betrouwbare gegevens over de huisdiersector met bedrijfsleven, universiteiten, hogescholen en brancheorganisaties. 
De eerste Pet Monitor werd op maandag 12 november 2018 gelanceerd tijdens de Dutch Pet Conference & Awards in Aalsmeer. Het document biedt informatie over uiteenlopende onderwerpen als online en offline handel, social-mediagebruik in de huisdiersector, een benchmark van dierenartspraktijken, de laatste trends en ontwikkelingen en meer. 


Steeds kleinere dieren

De monitor laat onder andere zien dat onze trouwe viervoeters steeds kleiner worden: inmiddels is bijna 40% van de Nederlandse honden lichter dan tien kilo. Zo zie je bij honden vaker jack russels, chihuahua’s en maltezers. Dit percentage was vijf jaar geleden nog iets meer dan 30%. Een verklaring voor die stijgende lijn biedt het onderzoek niet, maar de NVG (Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren) gaat ervan uit dat dit komt door de verstedelijking: mensen die in de stad wonen kiezen uit praktisch oogpunt vaker voor een kleinere hond dan een grote.
In de benchmark van dierenartsenpraktijken zien we dat communicatie over emoties, bijvoorbeeld over patiënten en hun levenservaringen, goed zijn voor de klantenbinding. Berichten over productinformatie daarentegen scoren laag. Het inspelen op die emotie alleen is echter niet de uitdaging, betoogt René van den Bos van digiRedo in de monitor. Daarvoor staan huisdieren wel garant. Waar het om gaat is weten hoe social media kunnen worden ingezet, dáár moet de aandacht op worden gericht. Want social media, zo blijkt uit de monitor, zijn belangrijk voor interactie met de klant.
De Pet Monitor 2018 is samengesteld uit onderzoeken van NVG en Dibevo, digiRedo, Franka Drogt en Trendpanel Gezelschapsdieren.