Sperziebonen

Duurzaam en gezond voedsel voor de stad

Voedsel en gezondheid, je kunt geen tijdschrift of krant openslaan of er wordt iets over gemeld. In onze westerse samenleving is voedsel altijd en overal verkrijgbaar. Voedselschaarste behoort tot het verleden en voedselzekerheid is voor de meerderheid van de bevolking een vanzelfsprekendheid. 

Welvaartsziekten

Die verworvenheid heeft echter een keerzijde in de vorm van welvaartsziekten, klimaatverandering en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Om het tij te keren, en om voedsel ook in de toekomst te kunnen garanderen is er veel aandacht voor duurzaamheid van voedselproductie en –consumptie.  Die urgente uitdaging komt steeds meer tot uiting in het stedelijk gebied. Op de Flevo Campus onderzoekt Aeres samen met Almere en de provincie Flevoland het thema voedsel en de stad vanuit verschillende perspectieven.

Lector Sigrid Wertheim-Heck van Aeres Hogeschool over haar onderzoek naar voedsel en de stad in samenwerking met Flevo Campus.

Van inzichten naar bijdragen

Aeres Hogeschool Almere vertaalt inzichten in de regionale voedselvoorziening naar bijdragen aan duurzaamheid en gezondheidsdoelstellingen. In het lectoraat Voedsel en Gezond Leven levert Lector Sigrid Wertheim-Heck daaraan een bijdrage. Wertheim-Heck zoekt naar het antwoord op vragen als: waarom eten we wat we eten, hoe verhouden zich onze consumptiepatronen en ons voedselvoorzieningssysteem en hoe zijn deze patronen verankerd in het dagelijks leven. Zij kijkt daarbij naar de context van regionale stedelijke ontwikkelingen en socio-economische en culturele achtergronden van stedelingen. Haar lectoraat onderzoekt hoe duurzame voedselconsumptie voor alle groepen binnen stedelijke gebieden bevorderd kan worden ten behoeve van een gezond leven.
Sigrid Wertheim-Heck en promovendus Anke Brons van Aeres Hogeschool Almere publiceren in 2018 het rapport Almeerse Voedselstromen, waarin zij een inventarisatie opmaken van de voedselstromen in Flevoland en Almere. In het rapport laten de onderzoekers zien dat de stad Almere invloedrijke stakeholders in het regionale voedselsysteem beter met elkaar moet verbinden om het gestelde beleidsdoel van 20% lokaal voedsel in Almere te kunnen halen. De stad heeft de eerste stappen daarin al gezet; analyses in het rapport geven inzicht in de verschillende belangen.

‘Weg naar regionaal voedselsysteem is complex.’

Sigrid Wertheim-Heck, lector Voedsel en Gezond Leven bij Aeres Hogeschool Almere

Complex voedselsysteem

Het voedselsysteem in Nederland is complex, mede door de hoeveelheid en diversiteit aan stakeholders als de Floriade, LTO-Noord en Agrofoodcluster. Wertheim - Heck en Brons concluderen dit in hun rapport aan de hand van de onderzoekersresultaten van onderzoeker Piero Scrobogna van Wageningen University of Research. Scrobogna onderzocht de stakeholders in het voedselsysteem van Almere en keek per stakeholder naar de relatie tussen invloed op (influence) en interesse in (interest) de verandering naar een meer regionaal georiënteerd voedselsysteem.

Aanpassing in het productieproces
Sigrid Wertheim - Heck en Anke Brons concluderen dat de productie in Flevoland gericht is op export naar de internationale markt en dat het huidige veelal grootschalige productiesysteem niet is ingericht op kleinschalige, lokale leveringen. Die vereisen een logistieke aanpassing in het productieproces. De uitdaging voor een regionaal voedselsysteem ligt in het behoud van zowel de huidige agro-economische, op de wereldmarkt georiënteerde kracht, als het borgen van voldoende gewasdiversiteit om ook in een jaarrond gezond, hoogwaardig en divers dieet te kunnen voorzien.