Rijke en gevarieerde oogst aan nieuwe opleidingen

Onderwijsvernieuwing en innovatie zijn bij Aeres aan de orde van de dag. Het is daarom logisch dat ook het aanbod aan nieuwe opleidingen en cursussen steeds wordt uitgebreid. In 2018 was de oogst rijk en gevarieerd. Zo is er nu bijvoorbeeld een cursus bijenhouden, een master Urban Food Systems, een opleiding Plant & Business, de Paardenklas van Maartensdijk en meer.

De Paardenklas van Maartensdijk

Aeres VMBO Maartensdijk startte in samenwerking met Stal van Brenk de Paardenklas. De  leerlingen in klas 1 krijgen naast hun normale lesprogramma theorie- en praktijklessen over én met het paard. De Paardenklas is bedoeld voor supergemotiveerde leerlingen die de combinatie van paarden én leren leuk vinden. Nadat de rijvaardigheid van de leerlingen is bekeken worden groepen gemaakt voor beginners en gevorderden, met voor elk een passend programma.

Theorie en praktijk

In de manege helpen de leerlingen elkaar met poetsen, zadelen en opstappen op het paard. Als de ene helft rijles heeft is er voor de andere helft theorie; op stal en tussen de paarden. Na de lessen zijn er nog andere klussen: tuig poetsen, pony’s toiletteren, stal aanvegen en mesten. De leerlingen sluiten het jaar af met een groot feest, een wedstrijd dressuur en springen en, als het goed is, een schoolcertificaat.

Cursus Bijenhouden Almere

Aeres MBO Almere startte in 2018 met een cursus bijenhouden. In eerste instantie is het project bedoeld als pilot, maar volgens Barry Fokker, docent Groene ruimte aan Aeres MBO in Almere, is het zeker de bedoeling om de cursus standaard in het onderwijsprogramma op te nemen. De cursus, waarin studenten worden opgeleid tot (stads)imker, loopt elk jaar en bestaat uit een combinatie van theorie-  en praktijklessen.

Nationale primeur

Naast vaardigheden in het bijenhouden krijgen studenten tijdens de cursus inzicht in het belang van landschap, solitaire bijen en hommels. De cursus in Almere is in meer dan een opzicht bijzonder. Er is in Nederland geen enkele andere groene opleiding die een soortgelijke cursus aanbiedt. Aeres MBO Almere heeft dus een nationale primeur. Daarnaast sluit de cursus basisimker naadloos aan bij het thema Feeding the City van de Floriade, die in 2022 in Almere wordt gehouden.

Het GoudGroene Carrièrepad

Als opleidingen in het vmbo aansluiten op die in het mbo en het hbo, levert het onderwijs mensen af met de ervaring en kennis waar de praktijk om vraagt. Om die aansluiting steeds beter te maken heeft Aeres een Programmateam Doorlopende leerlijnen. Leerlingen en studenten volgen bij Aeres het zogenaamde GoudGroene Carrièrepad, waarbij Groen slaat op het groene profiel van Aeres en Goud op de grote diversiteit binnen de agro- en groensector.
Al in 2017 stelde directeur Anne Dijk van Aeres VMBO en Aeres MBO Emmeloord zichzelf de vraag hoe een vacature in de groene sector er over vijftien jaar zou uitzien. Dijk signaleerde een tekort aan mensen met kennis en ervaring buiten de directe productiesector, zoals teeltadviseurs, inspecteurs en ‘data-techneuten.’ ‘Wij leiden teveel op tot banen in de productiesector,’ aldus Dijk toen. ‘Maar dat is niet genoeg. De wereld van het groen bestaat uit meer dan een tractor en een koeienstal.’ Dijk’s conclusie was dat het onderwijsaanbod onder de loep moest worden genomen.

In de praktijk

In augustus 2018 zijn Dijk’s conclusies vertaald naar de praktijk. Zo werd in het VMBO het keuzevak Podium geïntroduceerd. Dat lijkt vreemd, maar is een stuk logischer als je bedenkt dat je in de agrarische wereld aan anderen moet kunnen vertellen waar je mee bezig bent. Met reguliere vakken als Nederlands, Engels en Wiskunde én lessen Duurzaamheid, Dierenverzorging, Plantenteelt, Techniek, Food en Gezondheid ontdekken vmbo-leerlingen de groene wereld om zich heen. Vanaf het derde jaar bereiden ze zich met keuzevakken en stages in het regionale bedrijfsleven voor op een vervolgopleiding. Zo loopt het GoudGroene Carrièrepad door naar het mbo.

Nieuwe opleiding Plant & Business

In het mbo wordt de aansluiting gezocht met sectoren buiten de productiesector, via stages, excursies en opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Studenten maken zich hun vak eigen en doen ervaring op. Die komt van pas in een toekomstige baan of bij een volgende stap op het GoudGroene Carrièrepad: doorstuderen in het hbo. Een voorbeeld is de nieuwe opleiding Plant & Business die in 2018 is gestart. De opleiding is praktijkgericht en biedt studenten de vrijheid om te kiezen uit vijf uitstroomprofielen. De specialisaties zijn opgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke aansluiting met het bedrijfsleven nam Aeres in Emmeloord het initiatief om stakeholders uit het Agrofoodcluster te betrekken bij de vernieuwing van de opleiding en de ontwikkeling van het lesprogramma.

Masteropleiding Urban Food Systems

Aeres Hogeschool Almere ontwikkelt in 2018 de masteropleiding Urban Food Systems. De aanleiding voor deze nieuwe opleiding is de vraag naar hoog opgeleide professionals met expertise in stedelijke voedselvoorziening. De nieuwe master wordt ontwikkeld in het kader van de Flevo Campus, de wetenschappelijke praktijkwerkplaats rondom het thema Feeding the City. Voor deze nieuwe opleiding verzamelt Aeres Hogeschool input van stakeholders en toekomstige werkgevers die zich bezig houden met trends op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken.
De masteropleiding duurt een jaar en start vanaf het schooljaar 2019-2020. De Flevo Campus komt op het terrein waar in 2022 de Floriade is. De studenten gaan samenwerken met universiteiten uit onder andere Bristol en Turijn. De voertaal is Engels, de context internationaal.

Minor Biologische landbouw

In 2018 ontwikkelt Aeres Hogeschool Dronten de minor Biologische landbouw, als aanvulling op het huidige leerplan. De minor biedt vierdejaars studenten kansen voor de verdieping van hun kennis op het gebied van de biologische landbouw. De minor gaat in op alle onderdelen van het agrarisch bedrijf. Studenten voeren op een bedrijf een opdracht uit en doen zo ervaring op in onderzoek, analyse, advies, planning en communicatie in de biologische sector. De minor is bedoeld voor studenten die van een biologisch bedrijf komen, overwegen hun bedrijf om te schakelen naar biologisch of geïnteresseerd zijn in een start in die sector. De minor wordt voor het eerst aangeboden van februari tot juli 2019.

Gezamenlijke master Aeres en HAN

Aeres Hogeschool Wageningen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) startten in 2018 met een gezamenlijke voltijdmaster Leren en Innoveren. De masteropleiding is een vervolgopleiding voor ambitieuze en creatieve afgestudeerden van de bachelor-lerarenopleidingen en opleidingskunde van de HAN en de docentopleidingen  van Aeres Hogeschool Wageningen. Ook afgestudeerden van andere lerarenopleidingen kunnen zich inschrijven. 
De opleiding is speciaal bedoeld voor deelnemers die binnen een organisatie als onderzoekende innovator willen werken aan het ontwikkelen van innovatief en vernieuwend onderwijs. Aeres Hogeschool Wageningen had al een Master Leren en Innoveren in deeltijdstudie met het predicaat topopleiding. De bundeling van krachten in deze opleiding met een directe doorstroom van bachelor naar master is uniek. 

Aeres Tech Got Talent

Aeres Tech start in september 2018 met een nieuw opleidingsconcept: de talentenklas voor vmbo-verlaters. De technische talenten sluiten een arbeids- én een studieovereenkomst van drie jaar. Ze krijgen een passend salaris en de opleiding wordt betaald door Aeres Tech. De studenten volgen een opleiding op mbo-3 niveau met een aantal extra’s, zoals de opleiding voor een deel van het auto- en trekkerrijbewijs. Naarmate de studenten praktische en theoretische vaardigheden ontwikkelen, worden ze gedetacheerd bij bedrijven in de mobiele techniek in binnen- en buitenland of als onderwijsassistenten van de trainers van Aeres Tech. Ze worden gekoppeld aan een trainer van Aeres Tech die in Ede of op locatie in binnen- en buitenland trainingen verzorgt.
Aeres Tech mikt met de opleiding op jonge vmbo-scholieren die minimaal hun vmbo-kader hebben behaald. Volgens BBL-coördinator Jeroen Ekkelenkamp van Aeres Tech is de keuze voor de talentenklas een beslissing die enorme kansen biedt. 

Tractor pulling

De talentenklas krijgt ook een projectopdracht: het zelf opzetten van een tractorpullingteam. Ekkelenkamp: ‘Met het opzetten van zo’n team ontwikkelen ze technische, organisatorische en commerciële vaardigheden. De opdracht is om een trekker te bemachtigen, contacten met sponsors te leggen en mee te doen aan wedstrijden. Het project wordt na een jaar doorgegeven aan de volgende klas.’