Leerlingen en studenten maken kennis met nieuwe technieken

Technologie is niet meer weg te denken uit het groene domein. Experimentele productiemethodes zorgen voor betere opbrengsten en minder belasting voor de omgeving. Bij Aeres komen leerlingen en studenten al tijdens hun opleiding met nieuwe ontwikkelingen in aanraking. Op deze manier maken ze kennis met een nieuwe en innovatieve kant van techniek. Ze leren oplossingen voor vraagstukken in de leefomgeving te bedenken en toe te passen. Daarmee kunnen ze een zeer relevante bijdrage leveren aan een duurzamere maatschappij.
 

App voor dierverzorging

Vers van de pers, uniek in Nederland, ontzettend handig, en iets om trots op te zijn. Dat gaat allemaal op voor de dierenverzorgingsapp die docent Water- & parkvogels Bert Kleijer bij Aeres MBO Barneveld samen met zijn studenten ontwikkelde. De app is een goed voorbeeld van de toepassing van nieuwe technologie in het onderwijs.
 
Rondom het watervogelverblijf van Aeres MBO Barneveld hangen lijsten met instructies over de verzorging van de vogels. Handig, maar ouderwets, vond Bert Kleijer. Zo’n lijst raakt gemakkelijk kwijt en je moet steeds nieuwe printen. Wat nu als daar een mobiele app voor was? Een app waarin wordt geregistreerd of alle dieren aanwezig zijn, of er misschien dieren ziek zijn, enzovoort. Zo’n app zou in een oogopslag duidelijk maken wat er speelt in het vogelverblijf. Kleijer pakte het voortvarend aan. Aeres in Barneveld werkt voor het beheer van de dierencollectie met het dierentuinprogramma ZIMS, waarin dieren van ruim duizend dierentuinen staan geregistreerd. Kleijer bouwde zijn dierenverzorgingsapp zo dat de informatie die leerlingen in ZIMS invoeren automatisch in de app terechtkomt. Als bijvoorbeeld blijkt dat sommige dieren hun voer steeds helemaal op hebben geeft de app een waarschuwing. 
 

Toekomst van de app

In de toekomst wil Kleijer ook informatie verzamelen over het broeden of over de groei van kuikens. Hij is ervan overtuigd dat het werken met een app in plaats van met lijsten de leerlingen sowieso zal aanspreken. Uiteindelijk wil hij de app ook gaan gebruiken voor reptielen, katten, honden en andere dieren. Zo ver is het nu nog niet. De eerste app is nog een pilot. Als hij in de praktijk goed blijkt te werken wordt het project verder uitgerold. 
 

De Ozobot: een soort Tamagochi

Ook het onderwijs aan Aeres VMBO Almere speelt in op de toekomst. Sinds 2018 volgen eerste- en tweedejaars leerlingen hier lessen over robotica. Zo maken ze op een eigentijdse manier kennis met belangrijke technische ontwikkelingen. 
 
Docent Natuur en Techniek op Aeres VMBO Almere Peerke Otte vindt dat technologische veranderingen scholen scherp houden, en dat het belangrijk is dat leerlingen op de toekomst zijn voorbereid. Toen Otte de unieke kans kreeg om een roboticalokaal in te richten en te gebruiken bij zijn lessen, bezocht hij samen met vakcollega’s verschillende beurzen. Daar sprak hij met vertegenwoordigers op het gebied van robotica. Met de opgedane kennis werden vervolgens nieuwe praktijklessen opgestart, waarin leerlingen spelenderwijs kennis maken met robotica. De kinderen krijgen een eigen zogenaamde Ozobot, en voelen zich verantwoordelijk voor hun ‘huisdier.’ Otte vertelt zijn leerlingen dat het robotje net zoiets is als een Tamagotchi; er moet goed voor worden gezorgd. Behalve met hun robotje leren de leerlingen ook omgaan met de 3D-printer, waar in de toekomst complete woningen, of, in de zorg, protheses mee kunnen worden geprint. In restaurants worden nu al complete maaltijden geprint. Op die technologische veranderingen bereidt Otte zijn leerlingen voor. Leerlingen staan te springen om de lessen te mogen bijwonen. Otte: ‘Ik zoek net zo lang op internet tot ik weet hoe het werkt. Natuurlijk weet ik niet alles van robotica, maar dat vertel ik mijn leerlingen gewoon. Vervolgens proberen we problemen samen te tackelen.’
 

Experimentele proeftuin

Bij Aeres MBO Almere werd op donderdag 15 november 2018 een hydroponics-installatie afgeleverd. Hydroponics is een methode om planten te laten groeien zonder grond, op basis van in water opgeloste ingrediënten. Het gaat om een proeftuin waarmee studenten kunnen experimenteren en waarmee onderzoek wordt gedaan. Aeres MBO Almere speelt hiermee in op de trend om met meer precisie en minder verliezen voedsel te produceren. 

Feeding the City

Bij binnenkomst in de entreehal van de nieuwe vleugel van het gebouw is de installatie prominent aanwezig. Via een applicatie kunnen studenten het groeiproces monitoren terwijl zij een teelt uitvoeren. De oogst wordt door de studenten zelf, in hun eigen kantine, opgegeten. Het nieuwe project van Aeres MBO Almere wordt gebruikt in het project Feeding the City, waarbij ook de gemeente Almere is betrokken. Feeding the City is het centrale thema van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade die in 2022 plaatsvindt.