Internationalisering als kwaliteitskenmerk

In Verbindend Perspectief, het strategiedocument van Aeres voor de periode 2015 – 2019 is een passage opgenomen over internationalisering als kwaliteitskenmerk. ‘We zetten in op externe en interne samenwerking, en kiezen voor internationalisering op alle niveaus en locaties ...’ staat er letterlijk in het document. In 2018 blijkt dat beleidsvoornemen op meerdere fronten werkelijkheid te zijn geworden.
 
Die toenemende internationalisering op ‘allerlei niveaus en locaties’ is misschien wel het duidelijkst zichtbaar aan de vele buitenlandse studenten bij Aeres Hogeschool. In totaal stonden er in 2018 alleen al bij de hogescholen in Dronten en Almere 240 studenten uit veertig landen ingeschreven. Natasja Spaargaren is hoofd International studies and consultancy van Aeres Hogeschool Dronten. Zij denkt dat het vooral het grote aanbod aan opleidingen is dat veel buitenlandse studenten naar Aeres brengt. Opleidingen waar de studenten in eigen land veel aan hebben. Volgens Spaargaren zijn internationale opleidingen als Food Business van Aeres Hogeschool meer business-georiënteerd dan in het buitenland, en doet Nederland het in Europa gewoon heel goed op agrarisch gebied. 
 

Nederlands diploma heeft meerwaarde

Zo volgt de 20-jarige Célia Retailleau uit Frankrijk in Dronten een opleiding over marketing van wijn. Retailleau volgt die opleiding deels op haar school in Frankrijk, de Ecole Superieur d'Agriculture d'Angers ESA. Het andere deel doet ze gedurende anderhalf jaar bij Aeres Hogeschool in Dronten. Frankrijk heeft de expertise op het gebied van wijnen, maar in Dronten leert de studente vooral veel over logistiek en export. Aan het einde van haar studie heeft ze dan twee diploma's op zak. Het diploma dat ze in Dronten behaalt, heeft volgens Retailleau in Frankrijk een meerwaarde.
 

REAL Alternatives 4 LIFE

Ook Aeres Tech laat zich niet onbetuigd. De opleiding sloot in 2018 aan bij het internationale programma REAL Alternatives 4 LIFE, een opstap voor vakmensen met een migratieachtergrond die in de koudetechniek willen werken. Deelnemers aan dit programma beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om aan regulier onderwijs deel te nemen, maar kunnen bij Aeres Tech sinds anderhalf jaar praktijktrainingen volgen in hun eigen taal. Het REAL Alternatives-programma is ontwikkeld door een consortium van verenigingen en opleidingsinstellingen uit heel Europa en is medegefinancierd door de EU. Het project wordt gesteund door stakeholders uit de industrie en bestaat onder andere uit bijdragen van leraren, fabrikanten en ontwerpers van installaties. 
 

Veertien talen

Aeres Tech werkt in het programma samen met opleiders, brancheorganisaties en werkgevers uit andere Europese landen. Behalve in een aantal Europese talen kunnen deelnemers trainingen volgen in bijvoorbeeld Turks en Arabisch. Het programma bestaat uit negen modules met de mogelijkheid die af te sluiten met een examen voor certificering. Het REAL Alternatives leerprogramma wordt ondersteund met een mix van interactieve e-learning, trainingsgidsen en assessments. Op dit moment worden de modules en het examen aangeboden in veertien talen.
 

Erasmus+ project Zookeeper

Docenten Jan Harteman en Jurre Brenders van Aeres MBO Barneveld gingen in april 2018 naar Zoo Zagreb voor de zevende bijeenkomst van het project European Professional Zookeeper Qualification Framework. Dit project ontwikkelt een competentiestructuur voor dierverzorgers in Europese dierentuinen waarin de belangrijkste competenties van professionele dierverzorgers worden vastgelegd. De ontwikkelde lesmodules ondersteunen de dierverzorger bij het behalen van deze competenties. Omdat een mbo-opleiding dierverzorger in de meeste Europese landen niet bestaat is Aeres betrokken bij de ontwikkeling van dit Erasmus+ project.

  Behalve in eigen land en in Europa werkt Aeres ook verder weg samen met internationale partners. In China werkt Aeres Hogeschool op het gebied van onderwijs en onderzoek samen met de Chinese Zhongkai University. De intentieverklaring voor die samenwerking werd op 12 april 2018 door beide partijen getekend in Guangzhou. Aeres Hogeschool en Zhongkai University zijn allebei kennisinstellingen met een specialisatie in het groene onderwijs. 

Breed scala aan onderwerpen

Voor de samenwerking komt een breed scala aan mogelijke onderwerpen in beeld. Het gaat daarbij onder andere over uitwisselingen van studenten, medewerkers en onderwijsprogramma's op het gebied van food safety en internationaal praktijkgericht onderwijs. In mei 2018 was een delegatie van de Zhongkai University op bezoek in Nederland om over een verdere invulling van de samenwerking te spreken.

Chinese BTEC-studenten
Een groep van 24 Chinese studenten en 2 begeleidende docenten volgden in 2018 een speciaal lesprogramma bij Aeres MBO Almere. In dit BTEC programma over ‘landscaping’ leerden de Chinese gasten theoretische en praktische vaardigheden als het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en landschappen, bodemkunde en toegepaste beplantingsleer. Na hun verblijf en studie in Nederland volgen de Chinese studenten ook op hun eigen school nog lessen, gegeven door docenten van Aeres MBO Almere. Daarna kunnen ze een internationaal erkend diploma behalen.
 

ICT classroom in Myanmar

Projectmanager International Liaison bij Aeres Hogeschool Wageningen, Arie de Jong, was op 28 juni 2018 aanwezig bij de opening van een ICT Modern Classroom in het Landbouwinstituut Pyinmana in Myanmar. De Jong was daar samen met Dr. H.E. Aung Thu, de Minister van Landbouw, Veehouderij en Irrigatie van Myanmar, met vertegenwoordigers van de Nederlandse Organisatie voor Samenwerking in het Hoger Onderwijs. Het state-of-the-art ICT-klaslokaal is een van de resultaten van het vierjarige NICHE-project 'Versterking van beroepsonderwijs en opleiding voor voedselzekerheid' dat in september 2016 van start ging. De Jong leidt het project, dat na een reeks bijeenkomsten en bezoeken aan landbouwinstellingen in Myanmar uitmondde in vijf proefprojecten.

        Een artikel over het project en de rol van Aeres en Arie de Jong verscheen eerder in Aeres Actueel, de nieuwsbrief van Aeres.