De praktijk als leerschool

Bij Aeres zijn onderwijs en praktijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Leerlingen en studenten worden opgeleid tot vakmensen en professionals. Dit opleiden gebeurt vaak in praktijksituaties, die rechtstreeks uit de beroepspraktijk afkomstig zijn. Samenwerking met het bedrijfsleven of gemeenten zijn daarbij erg belangrijk. Ook in 2018 zijn er tal van voorbeelden te noemen waar de praktijk als leerschool dient. 
 

Aeres Farms

Bij Aeres Farms zijn tweehonderd koeien verdeeld over twee stallen: de state-of-the-art Flevolandstal en het Weidebedrijf, dat zich vooral richt op weidegang en dierenwelzijn. Jaarlijks wonen een aantal studenten in de studentenwoning op het erf. Ze werken in het bedrijf en doen zo ervaring op in de praktijk. De studenten zijn verantwoordelijk voor een deel van de verzorging en de melkbeurten. Studenten Matthijs van Sijpveld en Stef de Groot vertelden erover in een artikel in Veldpost op 20 juni 2018.
 
Geen van beide studenten is van huis uit afkomstig van een melkveebedrijf, maar de passie voor het vee straalt van beide jongemannen af. Medewerker Jan van Dieren van Aeres Farms vertelt in het artikel dat passie voor het vak één van de voorwaarden is om als student bij Aeres Farms aan de slag te kunnen gaan. Studenten moeten solliciteren om in aanmerking te komen voor het wonen en werken op Aeres Farms, en die passie is van doorslaggevende betekenis.
 

Serieus genomen 

Als er op het bedrijf veranderingen worden doorgevoerd, wordt ook de mening van de studenten serieus genomen. Hun ideeën voor een andere bedrijfsvoering worden besproken in een wekelijks teamoverleg. Als die ideeën passen in de doelen van Aeres Farms wordt serieus afgewogen of een verandering kan worden toegepast. Als de studenten tijdens de verzorging van het vee wat opvalt wordt dat nauwgezet genoteerd. Als een kalf niet helemaal fit is, wordt de temperatuur gemeten. Ook als er meer uitval is dan verwacht wordt dat genoteerd en wordt er actie ondernomen. Die goede zorgen leveren resultaten op. De kalveren groeiden in de eerste twaalf weken ruim 950 gram per dag en de uitval lag laag, op ongeveer 4 procent.
 

Gevaren van landbouwmachines

Ook op andere Aereslocaties is de leerschool van de dagelijkse praktijk nooit ver weg. Tweedejaars studenten van Aeres MBO in Emmeloord, verzorgden op woensdag 7 november 2018 lessen over het veilig omgaan met landbouwverkeer. Bij loonbedrijf Van Dun in Rutten kregen groep 7 en 8 van basisschool Sjaloom uitleg over de gevaren van landbouwmachines op de weg. De studenten van Aeres brachten daarvoor een kipper, een ploeg en een klepelmaaier mee.
 
De lessen vonden plaats op een praktijklocatie om zo gevaarlijke situaties te kunnen simuleren. Door de praktische insteek van de lessen leren de basisschoolleerlingen dat ze rekening moeten houden met zaken als het uitzwaaien van machines, de dode hoek of trekkers die een binnenbocht nemen. De lessen zijn onderdeel van het landelijke Cumela project VOMOL: Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer, waarin mbo-studenten de lessen zelf vorm geven. 

 Borders, paden en stapelmuurtjes

Andere studenten van Aeres MBO Emmeloord staken de helpende hand toe bij het verwezenlijken van een vlindertuin in het volkstuinencomplex van Wijkplatform De Zuidert in Emmeloord. De studenten hielpen eerst bij de aanleg van de borders, paden en stapelmuurtjes. Later wiedden ze het onkruid dat was opgekomen tussen het kruidenmengsel dat de gemeente langs één van de toegangspaden had gezaaid. 
 
De Vlindertuin is het initiatief van een bewonersgroep die zich inzet voor de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. De bewoners willen hun wijk verfraaien, een ontmoetingsplek realiseren en vlinders en insecten een handje helpen. Bij de prijsuitreiking van Kern met Pit 2018 in Amersfoort deed de vlindertuin mee als Flevolandse winnaar en won de publieksprijs.

 Operatie Steenbreek

In de gemeente Rheden gingen studenten van de hoveniersopleiding van Aeres MBO Velp in de vroege ochtend van 12 september 2018 op pad om tuintjes vol met stenen om te toveren tot groene paradijsjes. De studenten waren de uitvoerende kracht achter Operatie Steenbreek. Binnen dat project probeert de gemeente Rheden bewoners over te halen de stenen en tegels in hun tuinen te verruilen voor planten. Daarvoor kregen de bewoners gratis tuinhulp van studenten van de hoveniersopleiding.
 

Project geslaagd

Een van die bewoners, Myrthe, woont midden in de gezellige volkswijk Velp-Zuid. Op een informatiedag besprak zij met Jasper Maresch van de hoveniersopleiding bij Aeres MBO Velp de wensen en mogelijkheden. Ook Myrthe wilde een groene tuin, als die maar wel onderhoudsvriendelijk zou worden, en met veel bloemen natuurlijk. Hovenier Jasper kreeg de vrije hand en ging aan de slag. Nadat hij de stenen had verwijderd werden al snel de contouren van een toekomstige tuin zichtbaar en nog diezelfde week gingen de planten erin. Jasper koos voor een haag van taxus, veel groene bodembedekkers en veel bloeiende planten, met in de hoek een Japanse esdoorn. Myrthe was tevreden met het resultaat, en de gemeente Rheden met een geslaagd project.