Ruimte voor verantwoordelijkheid

Het College van Bestuur van Aeres vertelt in de inleiding van het jaarverslag in grote lijnen wat er in 2017 gespeeld heeft. Deze inleiding nemen we hier integraal over. U leest over de verkenning met het Wellantcollege, de eerste stappen naar een nieuw strategisch beleid, de organisatieontwikkeling, de context waarin we werken, de continue aandacht voor kwaliteit en internationalisering en tot slot de groei ambities van de commerciële onderdelen. Klik hier voor het volledige voorwoord van het College van Bestuur of bekijk hieronder de nieuwe corporate video.