GEzo

Groene en gezonde leefomgeving

Bij een groene en gezonde leefomgeving zijn thema’s zoals de vitale stad, gezondheid, groenvoorziening en natuur & recreatie belangrijk. Maar ook groene bedrijfskunde, circulaire economie en styling en design dragen hier aan bij. Dit kennisgebied gaat over de factoren die van invloed zijn op leefstijlen en die kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. 


Speerpunten

  • Duurzaamheid
  • Effect van groen op gezondheid
  • Natuur en landschap
  • Groene stedelijke ontwikkeling
  • Klimaat en groene leefomgeving