GEzo

Groene en gezonde leefomgeving

Bij een groene en gezonde leefomgeving zijn thema’s zoals de vitale stad, gezondheid, groenvoorziening en natuur & recreatie belangrijk. Maar ook groene bedrijfskunde, circulaire economie en styling en design dragen hier aan bij. Dit kennisgebied gaat over de factoren die van invloed zijn op leefstijlen en die kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. 

Bij dit kennisgebied horen diverse opleidingen die met name bij Aeres Hogeschool Almere en Aeres MBO Almere en Velp worden gegeven, zoals Geo media en design, Toegepaste biologie en de hoveniers opleidingen. Bij het Lectoraat 'Gezond leven in de groene stad' staat de vraag centraal hoe de groene stedelijke ruimte bij kan dragen aan de gezondheid en het welzijn van de mens, en welke relaties er zijn tussen voedselvoorziening, voedselconsumptie en gezond leven.

Speerpunten

  • Duurzaamheid
  • Effect van groen op gezondheid
  • Natuur en landschap
  • Groene stedelijke ontwikkeling
  • Klimaat en groene leefomgeving