Schapen

Dier en diergezondheid

De productiviteit en gezondheid van vee, de samenhang tussen dier- en volksgezondheid en tussen diergeneeskunde en de humane geneeskunde. Allemaal onderwerpen die bij dit kennisgebied horen. De relatie tussen mens en dier is essentieel en houdt altijd verband met duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Dit werkterrein is nog jong en de activiteiten richten zich vooralsnog vooral op de gezonde pluimveehouderij.

Aeres Hogeschool Dronten is leidend in dit kennisgebied, een deel van het werk vindt in Barneveld plaats. Aeres is bovendien nauw betrokken bij het Poultry Expertise Centre in Barneveld, waar dit onderwerp veel aandacht krijgt. Wil je meer weten over het Poultry Expertise Centre? Kijk dan op www.poultryexpertisecentre.com

Speerpunten

  • Pluimvee
  • Dierentuinlicentie
  • Gezelschapsdieren
  • Paard