Gras

Factsheets van vakinhoudelijke thema's

Aeres heeft veel kennis in huis rondom diverse vakinhoudelijke thema's binnen het groene domein. Denk hierbij aan thema's als veehouderij, toegepaste biologie, bloem, paard, food en recreatiedier. De activiteiten rondom deze thema's vinden verspreid over verschillende Aeres-instellingen plaats. Maar waar precies? Over hoeveel opleidingen en studenten hebben we het? Welke praktijkfaciliteiten bieden wij? En welke onderzoeken en projecten voeren we uit?

Onze wereld van Veehouderij

Veehouderij zit verankerd in de wortels van onze organisatie. Aeres draagt actief bij aan de transitie in het groene domein.  Op alle opleidingsniveaus leidt Aeres ondernemende professionals op die een stevige bijdrage kunnen én willen leveren aan een toekomstbestendige (internationale) agrarische sector. 


Onze wereld van Groene Ruimte

De huidige generatie jongeren groeit op in een tijd waarin de groene leefomgeving onder druk staat. In 2050 woont tachtig procent van de mensen in steden. Een groene, leefbare stad draagt bij aan onze gezondheid. Op alle opleidingsniveaus leidt Aeres professionals op die bijdragen aan de vormgeving, beleving en onderhoud van het groene landschap.

Onze wereld van Toegepaste Biologie

Door de groeiende wereldbevolking komen natuurlijke ecosystemen steeds meer onder druk te staan. Jongeren die de natuur een warm hart toedragen, vinden bij Aeres een breed opleidingsaanbod dat is gericht op duurzaam beheer, bodemkunde, landschapsbeheer, geologie, watermanagement en microbiologie.

Onze wereld van Recreatiedier

Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft één of meer recreatiedieren. Een goede dierverzorging en diergezondheid verstevigt de band tussen mens en dier. Aeres koppelt onderwijs en onderzoek aan unieke praktijkfaciliteiten en dit resulteert in een breed opleidingsaanbod.

Onze wereld van Paard

Op alle opleidingsniveaus en in het volwassenenonderwijs zet Aeres zich in voor verdere professionalisering van de hippische sector. Dat begint al in de paardenklasssen op het vmbo en loopt in draf door naar het mbo, hbo en de (internationale) trainingscentra. Dit maakt Aeres tot dé paardenopleider van Nederland.

Onze wereld van Bloem

Bij onze bloemopleidingen gaan creativiteit en vakmanschap hand in hand. Samen met de bloemenbranche ontwikkelt Aeres inspirerend beroepsonderwijs dat ook internationaal opvalt. Binnen de bloemsector krijgt het milieubewust produceren, verpakken en vervoeren van bloemen steeds meer aandacht. 

Onze wereld van Food

Met een groeiende wereldbevolking is het een uitdaging om iedereen van voldoende en gezonde voeding te voorzien. Dankzij innovatieve technologieën lukt het steeds beter om voedsel op een duurzame manier te produceren. Onze leerlingen, studenten, cursisten en onderzoekers dragen bij aan deze uitdagingen.

Onze wereld van Plantaardige Productie

In samenwerking met het bedrijfsleven leidt Aeres (internationale) studenten op die onderzoekend of juist heel praktijkgericht meewerken aan een toekomstbestendige en duurzame manier van gewassen telen en ondernemen. 

Onze wereld van Techniek

Technologische innovaties veroveren het groene domein. Vrijwel alle groene opleidingen hebben een techniek component. Denk aan smartfarming met drones, melkrobots, GPS-systemen op trekkers  en Farmbots. Op alle opleidingsniveaus past Aeres nieuwe technieken toe voor de groene veranderaars van de toekomst.