Gras

Factsheets van vakinhoudelijke thema's

Aeres heeft veel kennis in huis rondom diverse vakinhoudelijke thema's binnen het groene domein. Denk hierbij aan thema's als veehouderij, toegepaste biologie, bloem, paard, food en recreatiedier. De activiteiten rondom deze thema's vinden verspreid over verschillende Aeres-instellingen plaats. Maar waar precies? Over hoeveel opleidingen en studenten hebben we het? Welke praktijkfaciliteiten bieden wij? En welke onderzoeken en projecten voeren we uit?

Onze wereld van Veehouderij

Veehouderij zit verankerd in de wortels van onze organisatie. De praktijkgerichte opleidingen zijn van hoge kwaliteit en er is persoonlijke aandacht voor de student. Aeres onderscheidt zich door haar unieke koppeling van onderwijs en onderzoek aan praktijkfaciliteiten en de intensieve samenwerking met de beroepspraktijk.

Onze wereld van Toegepaste Biologie

Door te werken aan kennis over natuur, planten en dieren dragen Aeres en haar studenten een steentje bij aan het behouden van de aarde. We doen onder andere onderzoek naar natuurlijke processen, duurzaamheid en BioBased Economy en maken de vertaalslag naar mensen en diverse omgevingen. 

Onze wereld van Bloem

Aeres zet zich in samenwerking met de keten en bedrijven in voor kwalitatief goed onderwijs in de sector Bloem en Styling.
We houden hierbij een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo en hbo voor ogen. En bieden cursussen en trainingen aan voor professionals in het werkveld. 

Onze wereld van Paard

Bij Aeres zetten we ons in voor verdere professionalisering van de hippische sector. Want als er een opleidingsrichting is waar we vakmanschap laten zien, dan is het in de paardensport en -houderij. Het begint al op jonge leeftijd in de paardenklassen en loopt in draf door naar het mbo, hbo en de trainingscentra. 

Onze wereld van het Recreatiedier

Aeres koppelt onderwijs en onderzoek aan unieke praktijkfaciliteiten en dit resulteert in een groot aanbod aan opleidingen rond de gezondheid en verzorging van recreatiedieren. Door een hechte samenwerking met het bedrijfsleven leren studenten en cursisten binnen de context van de sector waarin zij gaan werken. 

Onze wereld van Food

Of het nu gaat om productie, voorlichting, consumptie of productontwikkeling; Aeres leidt mensen op die met verstand van zaken aan de slag gaan in de wereld van food. Een wereld die zich, mede door samenwerkingen met buitenlandse universiteiten en door een aantal Engelstalige opleidingen, verder strekt dan de landsgrenzen.