Disclaimer

Aeres Actueel wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Aeres geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van deze nieuwsbrief (inclusief evt. bijlagen) rechten worden ontleend. Aeres is niet verantwoordelijk voor de informatie die gekoppeld is aan de gebruikte hyperlinks. De inhoud van de Aeres nieuwsbrief bevat informatie die uitsluitend is bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van de nieuwsbrief bent, verzoeken wij u deze te verwijderen.