Samenwerkingsovereenkomst Zuid-Korea

Zuid-Korea kijkt naar Aeres voor de vernieuwing van haar landbouwonderwijs

Date

Zuid-Korea staat voor een uitdaging. De huidige land- en tuinbouw in dit Aziatische land dreigt te vergrijzen. Om het tij te keren streeft Yeoju Agricultural Highschool naar hightech landbouwonderwijs dat jongeren aantrekt. Ook wil de school een excellent trainingscentrum opzetten waar werkende boeren zich kunnen bij- en nascholen. Voor de uitvoering van deze ambitieuze plannen zocht de school contact met Aeres.

De landbouw in Korea bestaat overwegend uit kleine private bedrijven

Onlangs bekrachtigden beide partijen hun samenwerking met de ondertekening van een intentieverklaring. De delegatie vanuit Aeres bestond uit Bastiaan Pellikaan (bestuursvoorzitter), Mohamad Al Hassan (tuinbouw hogeschooldocent en onderzoeker Aeres Hogeschool Dronten) en Natasja Spaargaren (hoofd internationale onderwijs- en onderzoeksactiviteiten Aeres Hogeschool). Eind mei bezochten zij de agrarische school in de provincie Gyeonggi, in het noordwesten van het land. Hier spraken zij onder meer met de hoofdinspecteur Lim Tae-hee van het Provinciaal Bureau voor Onderwijs. Dit bureau financiert de plannen voor de vernieuwing van het landbouwonderwijs.

51 miljoen inwoners

Zuid-Korea is twee keer zo groot als Nederland en telt ruim 51 miljoen inwoners, waarvan ruim 85% in stedelijke gebieden rondom Seoel, Busan en Daegu woont. Het land maakte een snelle technologische ontwikkeling door, die weliswaar in de landbouw wat achterbleef. Het landschap is overwegend bergachtig en bestaat voor nog geen twintig procent uit landbouwgrond. Ter vergelijk: in Nederland ligt dit percentage op 54%. Hierdoor is Korea voor voedselvoorziening sterk afhankelijk van import. Daarbij komt dat de landbouw overwegend uit kleine private bedrijven van gemiddeld 1,6 hectare bestaat, die meestal geen grote technologische investeringen kunnen doen.

Bemiddeling via Nederlandse ambassade

Het contact tussen Aeres en Korea bestaat volgens Natasja al meerdere jaren. “Mede via bemiddeling van de Nederlandse ambassade in Seoel verzorgde Aeres Hogeschool in de afgelopen jaren drie keer een internationale tuinbouwtraining voor Koreaanse studenten, die dankzij een beurs naar Dronten konden komen. Ook vanuit Aeres MBO zijn er contacten met het Aziatische land. Vanuit hogeschool Wageningen is er met name samenwerking op het gebied van bloemschik trainingen.”

Samenwerkingsovereenkomst Korea Natasja
Natasja Spaargaren

Halfjaar stressen voor eindexamens

Samenwerken met een land dat qua cultuur en communicatie wezenlijk anders is dan Nederland brengt altijd nieuwe inzichten, weet Natasja. Tijdens haar bezoek sprak ze met Zuid-Koreaanse studenten en hun ouders. “Zij vertelden mij dat de stress voor de eindexamens enorm groot is. Studenten zijn een halfjaar voor hun examen bijna continu aan het studeren. Ouders willen dat hun kinderen op de beste scholen terechtkomen en hebben zowat een tweede baan om hun kinderen te helpen met de voorbereiding op hun examen. In Nederlandse onderwijssysteem kijken wij vooral hoe leerlingen en studenten zich tijdens hun (beroeps)opleiding ontwikkelen.”

Met de bus naar praktijkfaciliteiten

Yeoju Agricultural Highschool is een agrarische school waar bijna vierhonderd studenten tussen de 16-19 jaar driejarige brede agrarische opleidingen volgen die qua opleidingsniveau vergelijkbaar zijn met mbo-/havo-onderwijs in Nederland. Daarnaast heeft de school een college waar ruim honderd studenten vanaf 20 jaar tweejarige agrarische opleidingen volgen op een hoger niveau dat overeenkomt met onze Associate Degree. Het schoolterrein beschikt over een eigen bos en is zo groot dat studenten met de bus naar de praktijkfaciliteiten worden gebracht. Natasja: “Als zuinige Nederlander denk ik dan al snel aan de bedrijfsvoering. Is al die ruimte wel nodig en kan dat niet wat efficiënter? De praktijkfaciliteiten daar zijn niet slecht, maar ook niet heel modern. Bij Aeres Farms in Dronten werken we intensief samen met agrarische bedrijven die ons onderwijs en onderzoek faciliteren met modern en hightech materieel. Deze aanpak en visie kan ook voor Zuid-Korea heel interessant zijn.”

Samenwerkingsovereenkomst Korea handdruk

Bastiaan Pellikaan (r) en Lim Tae-hee bekrachtigen hun samenwerking.

Leven Lang Ontwikkelen

Aeres en Yeoju Agricultural Highschool gaan de komende maanden een plan van aanpak uitwerken dat haalbaar en uitvoerbaar is. Enerzijds wordt gewerkt aan nieuwe onderwijsprogramma’s die aansluiten bij de vraag uit de (arbeids)markt en anderzijds willen de Koreanen een toonaangevend trainingscentrum opbouwen dat niet alleen voor Korea maar ook werkenden in de regio kan gaan trainen. De verwachting is dat de samenwerking in de loop van 2025 concreet kan starten. Voor die tijd bezoeken dit najaar eerst twaalf Zuid-Koreaanse docenten ons land, waar ze de verschillende Aeres-locaties gaan bekijken om zo een goed beeld te krijgen van het beroepsgerichte praktijkonderwijs in het vmbo, mbo en hbo. Daarnaast volgen bedrijfsbezoeken om de onmisbare samenwerking met het bedrijfsleven te laten zien. De Koreanen zijn verder erg geïnteresseerd in de Leven Lang Ontwikkelen-aanpak van Aeres om via korte scholingstrajecten actuele en erkende vakkennis op te doen.

De delegatie sloot haar reis af met een bezoek aan een stadse private school in de buurt van het vliegveld. Wat Natasja daar zag verraste haar. “In de school stond een vertical farming-opstelling met LED lampen waar scholieren met glastuinbouw experimenteerden. Die technologische kant van het vak is sexy en laat jongeren zien dat land- en tuinbouw ook heel innovatief kan zijn.”

Samenwerkingsovereenkomst Korea gesprek
Tuinbouw hogeschooldocent Mohamad Al Hassan (r) in gesprek over vertical farming.