Sara Albone te midden van de leden van practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid

Practor Sara Albone start Professional Doctorate-traject naar haar eigen beroepsgroep

Date

Aeres Hogeschool is een van de 25 hogescholen die meedoet aan een pilot voor een Professional Doctorate (PD). In dit hbo-alternatief voor het hoogste wetenschappelijke opleidingsniveau (PhD) gaat lerarenopleider, docentonderzoeker en practor Sara Albone de komende vijf jaar interventies ontwikkelen en inzetten, en praktijkonderzoek doen naar de professionele ontwikkeling van practoren en een sterkere beroepsgroep. “Ik wil aankomende practoren een zachtere landing geven.”

Waarom doe je mee aan de pilot voor de Professional Doctorate (PD)?

“Ik ben van huis uit dierenarts en studeerde Diergeneeskunde aan de universiteit van Glasgow. Ik weet nog dat ik op mijn zolderkamer alles wat los en vast zat las, om kennis te verzamelen. Terugkijkend was deze wetenschappelijke studie een hele solistische bezigheid. In 2015 volgde ik bij Hogeschool Windesheim de masteropleiding Leren en Innoveren. In deze hbo-setting ontdekte ik het ‘samen leren’ en praktijkgericht onderzoek. Dit deed heel veel met mij en bracht de passie voor onderzoek weer naar boven. Het liefst was ik in die tijd al een promotieonderzoek gestart, maar in het hbo kon dat toen nog niet. En ik had helemaal geen behoefte om terug te gaan naar de universiteit. Ik zette mijn promotieplannen in de koelkast, tot ik twee jaar geleden van de PD hoorde.”

Waarom dit thema voor je PD-traject?

“Practoraten in het mbo zijn een nieuw fenomeen, waarover nauwelijks tot geen literatuur beschikbaar is. Zelf ben ik sinds 2021 practor Dierenwelzijn en -gezondheid bij Aeres MBO Barneveld. Veel zaken heb ik zelf moeten uitvogelen en ik miste een sparringpartner die in dezelfde context en positie opereerde. Gelukkig kon ik mij spiegelen aan de lectoraten bij Aeres Hogeschool en dat heeft mij enorm geholpen. Maar verreweg de meeste mbo-scholen hebben die verbinding met het hbo helemaal niet. Stel je hun worsteling eens voor. Hoe moeten zij een professionele leergemeenschap opzetten als zij daarmee zelf nooit ervaring hebben opgedaan? Dan heb je eigenlijk maar een optie: het met vallen en opstaan gewoon maar gaan doen. Ik hoop dat mijn PD-traject eraan bijdraagt dat practoren niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Door verder te bouwen op ieders ervaringen wil ik onze beroepsgroep versterken en aankomende practoren een zachtere landing geven.”

Ik hoop dat mijn PD-traject eraan bijdraagt dat practoren niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.

Sara Albone, Lerarenopleider, docentonderzoeker en practor

Sara Albone PD quote

Werken aan verandering

Wat waren jouw worstelingen als beginnend practor?

“Ik kreeg alle vrijheid om mijn practoraat vorm te geven zoals ik dat zelf wilde. Dat is een luxe, zou je zeggen. Maar als je zoveel vrijheid hebt, welke keuzes maak je dan? Als alles mag en alles kan: wat doe je dan? En hoe weet je of je het goede doet? Al die onzekerheden leverden mij veel vragen op. Ben ik goed bezig? Zit ik op het juiste pad? Gaat dit opleveren wat ik wil? Had ik het niet anders moeten doen?”

Wat kan praktijkonderzoek voor het beroepsonderwijs beteken?

“Het mooie van praktijkonderzoek is dat je aan verandering werkt. Je wilt bijvoorbeeld iets veranderen op je werkplek of je hebt een vraagstuk wat je bezighoudt. Kortom, praktijkonderzoek brengt mensen en organisaties concreet verder. Ik wil dat mijn practoraat een nadrukkelijke link met het beroepsonderwijs heeft en daarom werk ik met een kenniskring van docenten. Het vrijmaken van docenten voor onderzoek vraagt veel energie, tijd en geduld. Dat komt denk ik vooral omdat onderzoek in het mbo geen onderdeel van het kwalificatiedossier is. Maar dat is voor mij helemaal niet relevant. Ik begrijp dat het mbo geen onderzoekers hoeft op te leiden, maar we willen mensen klaarstomen voor banen die nu nog niet bestaan of in de nabije toekomst gaan veranderen. Om de studenten daarop voor te bereiden, hebben we juist praktijkonderzoek nodig.”

 

Het PD-traject van Sara Albone

Het PD-traject van Sara heeft als titel: ‘Practoraten 2.0: Professionele ontwikkeling en een sterkere beroepsgroep’ en bestaat uit de volgende drie lijnen:

1. In kaart brengen wat de professionele ontwikkeling en -identiteit van practoren is;
2. Leergemeenschappen opzetten waarin practoren met vergelijkbare vraagstukken met elkaar kunnen sparren over bepaalde thema’s;
3. Op beroepsgroep niveau producten opleveren die practoren verder helpen in hun professionele identiteitsontwikkeling en de beroepsgroep versterken.

Voor haar PD-traject werkt Sara samen met twee begeleidende lectoren. Dat zijn Niek van den Berg (Lector Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers bij Aeres Hogeschool Wageningen) en Ilya Zitter (Lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs bij Hogeschool Utrecht). Hun rol als ‘critical friends’ is Sara verder te brengen in haar ontwikkeling. Jorick Scheerens (Stichting Practoraten), Maarten Wevers (Hoofd Onderwijs & Kwaliteit Aeres VMBO en MBO) en Wendy Braakman (Teamleider Aeres MBO Barneveld) vervullen de functie van werkveldbegeleiders.
Voor de bekostiging van haar PD-traject ontvangt Aeres Hogeschool Wageningen een subsidie van Regieorgaan SIA.

Ons land telt op dit moment negentig actieve practoraten en bijna dertig in oprichting (Bron: practoraten.nl). Aeres MBO telt op dit moment twee practoraten: Kringlooplandbouw in Dronten (2020) en Dierenwelzijn en -gezondheid in Barneveld (2021). Bij Aeres MBO Almere is het derde practoraat, Stad van de Toekomst, in oprichting. Ook Aeres MBO Leeuwarden werkt aan de voorbereidingen voor een practoraat over Water.

 

Bijschrift headerfoto: Sara Albone te midden van de leden van het mbo-practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid.