Aeres brengt Leven Lang Ontwikkelen versneld tot bloei

Aeres brengt Leven Lang Ontwikkelen versneld tot bloei dankzij subsidie uit Nationaal Groeifonds

Date

Aeres wil haar activiteiten op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) tot bloei brengen en kan daar nu op versnellen. Het ministerie van onderwijs en wetenschappen (OCW) maakte bekend dat Aeres hiervoor een LLO-katalysator-subsidie van €2 miljoen krijgt, afkomstig uit het Nationaal Groeifonds.

De LLO-katalysator heeft onder andere tot doel publieke onderwijsinstellingen beter in staat te stellen om vraaggericht en op maat LLO-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en uit te voeren. Aeres ontwikkelde hiervoor een plan en na een strenge selectie werd de subsidie toegekend.

Tot bloei brengen

In een samenleving die wordt gekenmerkt door grote transities, staan thema’s als klimaat, een gezonde leefomgeving, dierenwelzijn en (wereld)voedselzekerheid hoog op de agenda. Er is een toenemende behoefte aan mensen met kennis en vaardigheden, gecombineerd met een onderzoekende houding ten aanzien van alternatieve perspectieven. Tegen deze achtergrond leidt Aeres Groene Veranderaars op en richt zich daarbij ook op het bij-, om- en nascholen van mensen.

De toegekende LLO-katalysator-subsidie is een grote hulp voor het versterken van de Aeres-organisatie rondom LLO, met als doel flexibel in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen en vragen vanuit het werkveld. Hierbij wordt onder andere gewerkt aan:

• het versterken van de samenwerking op het gebied van LLO met het bedrijfsleven,
   organisaties en overheden. Hierdoor wordt het mogelijk om nog beter de vragen vanuit de (arbeids)markt te identificeren en hierop in te spelen;

• het vormen van een (grotere) groep LLO-professionals binnen Aeres die de vraag van de groene sectoren optimaal kan bedienen;

• het ontwikkelen en uitrollen van een professionaliseringsprogramma waarmee Aeres-medewerkers toegerust worden op het aanbieden van LLO, met aandacht voor groene transities;

• het ontsluiten van het professionaliseringsprogramma LLO voor docenten buiten Aeres, waarbij Aeres Hogeschool Wageningen met haar docentenopleidingen een belangrijke rol vervult;

• het realiseren van een LLO-backoffice (de ondersteunende bedrijfsvoering), die werkt met gestandaardiseerde systemen en processen.

Aeres is verheugd dat ze met de toegekende subsidie de professionalisering van haar LLO-organisatie met extra snelheid kan oppakken, zodat cursisten én de arbeidsmarkt hier sneller de vruchten van kunnen plukken.