Verslag Kennisevent Water

In gesprek over de tegengestelde belangen van water

Date

Agro, food, dier, techniek en een gezonde leefomgeving. Binnen het groene domein zijn dit belangrijke onderdelen waarop Aeres zich richt met onderwijs en onderzoek. Niet iedereen denkt hierbij ook aan water. Toch is waterbeheer een expertise waar Aeres steeds dieper induikt.

Samen een lerende cultuur en mentaliteit ontwikkelen

Dat bleek tijdens het recent gehouden Kennisevent Water! waar verschillende stakeholders uit onderwijs en onderzoek de schijnbaar tegenstelde belangen belichtten rondom ‘ons’ water. Water is voor mens en natuur een primaire levensbehoefte en beiden krijgen steeds vaker te maken met wateroverlast, droogte, verzilting en vervuiling. Al deze lastige thema’s raken aan ons kennisdomein, dat zowel de ‘donkergroene’ kant (productieve landbouw) omvat als het ‘lichtgroene’ kant (natuur en leefomgeving).

Als lerende instelling gaat Aeres de dialoog over deze tegengestelde belangen niet uit de weg. Door samen een lerende cultuur en mentaliteit te ontwikkelen geeft Aeres invulling aan haar ambitie om toonaangevend te zijn in onderzoek en onderwijs in het brede groene domein.

Kennisevent Water! dijkgraaf