Aeres kennispartner in Calf Expertise Centre

Date

Een landelijk kennisloket voor praktijkonderzoek, innovatie en kennisoverdracht over de kalversector. Dat is het Calf Expertise Centre. Aeres is kennispartner van dit expertisecentrum, dat opereert vanuit een kantoor op de campus van Aeres MBO Barneveld.

Onafhankelijke en innovatieve kennis over de kalversector

De Nederlandse kalverhouderij is de grootste producent van kalfsvlees in Europa. De sector had zwaar te lijden tijdens de coronacrisis. Ook de milieumaatregelen voor onder meer broeikasgassen en ammoniak zetten de toekomst van de sector onder druk. “Kalverhouders in ons land hebben behoefte aan een centrale plek voor onafhankelijke en innovatieve kennis over de sector.” Dat zegt Eltjo Bethlehem, (tijdelijk) businessmanager van het Calf Expertise Centre (CEC), zoals het expertisecentrum sinds 1 september 2022 officieel heet. Naast initiatiefnemer Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij zijn ook Aeres, de provincie Gelderland, de Rabobank en de gemeente Barneveld partners van het CEC.

Poultry Expertise Centre

Eltjo Bethlehem is geen onbekende binnen Aeres. Vorig jaar nam hij afscheid als businessmanager van het Poultry Expertise Centre in Barneveld. Ook vanuit dit expertisecentrum voor de pluimveehouderij was hij betrokken bij emissievraagstukken en toekomstperspectief voor een ruimtelijke gebiedsgerichte aanpak. “Voor dit doel is destijds het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij opgericht. Hier voeren veehouders en techniekleveranciers pilots uit met nieuwe, emissie reducerende technieken. De kennis die dit oplevert, komt ook van pas in het Calf Expertise Centre.”

Erkende maatregelen en technieken

Zo experimenteert het CEC op dit moment met een tweetal nieuwe technieken waarbij de mest en de urine van kalveren zo snel mogelijk worden gescheiden. Metingen door onder meer Wageningen Universiteit en particuliere meetbedrijven moeten uitwijzen in hoeverre deze technieken de uitstoot van schadelijke gassen daadwerkelijk omlaag kunnen brengen. Het onderzoek vindt plaats op praktijkbedrijven met zowel nieuwe als bestaande stallen. De overheid beoordeelt de resultaten van deze onderzoeksrapporten om te komen tot erkende maatregelen en technieken. Het onderzoek is recent gestart en heeft naar verwachting een looptijd van minimaal twee jaar. Studenten van Aeres MBO en Aeres Hogeschool zijn betrokken bij deze experimenten. Op deze manier versterkt Aeres haar beroepsonderwijs met actuele kennis vanuit de kalversector.

Vacature businessmanager CEC/PEC

Wil je bijdragen aan de toekomst van de veehouderijsector? Voor het Calf Expertise Centre (CEC) en het Poultry Innovation Centre (PEC) is Aeres op zoek naar een ondernemende businessmanager. Bekijk de vacature en solliciteer voor 1 augustus 2023.