Arry Verhage programmadirecteur Groene Veranderprogramma Aeres

Nieuwe programmadirecteur voor strategisch ‘Groene Veranderprogramma’ van Aeres

Date

Aeres begon het nieuwe studiejaar met de introductie van de nieuwe meerjarenstrategie: ‘De Groene Veranderaar’. Deze strategie beschrijft hoe Aeres in een veranderende wereld Groene Veranderaars wil opleiden. Om deze ambitie waar te maken is het ‘Groene Veranderprogramma’ in het leven geroepen. Binnen dit programma worden in samenhang strategische projecten opgestart en georganiseerd. Om de organisatie en voortgangsbewaking van deze projecten in goede banen te leiden, is een Programmadirecteur Strategie benoemd, in de persoon van Arry Verhage. Hij start op 15 november voor een aantal dagen per week en vanaf 1 januari 2024 zal hij deze rol fulltime vervullen.

Over Arry Verhage

Arry Verhage heeft een rijke ervaring op het gebied van project- en programmamanagement en is zeer bekend met diverse groene sectoren. Voor Aeres is Arry een goede bekende. Dit komt onder andere door zijn activiteiten als directeur van SOL (Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie). Vanuit die functie was hij onder meer betrokken bij de opzet van het Bakery Sweets Center en de Food Academy Nijkerk, samenwerkingsverbanden waarin Aeres een belangrijke rol speelt. Ook was Arry Verhage de afgelopen jaren projectleider van het project ‘Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties’ bij Aeres MBO Leeuwarden. De komende jaren wordt dit project voortgezet als onderdeel van het Katapult Groeifondsproject: ‘Groene transitie in Water, Chemie en Food’. Binnen dit project blijft Arry projectleider Food en Water voor Aeres MBO Leeuwarden.

Arry Verhage heeft zin in zijn nieuwe klus bij Aeres: ‘De wereld waarin en waarvoor we opleiden is volop in ontwikkeling. Dit vraagt om nieuwe oplossingen en om aanpassingsvermogen: wendbare vakmensen, groene veranderaars. Ik herken hier veel van in de nieuwe strategie van Aeres en het is daarom dat ik hier graag een bijdrage aan wil leveren.”