Educatief Programma Floriade

Educatief Programma Floriade: uitdagende ontdekkingstocht langs groene vraagstukken

Date

Een duurzame toekomst, bedacht door studenten of leerlingen. Binnen het Educatief Programma Floriade (EPF) gaan schoolklassen uit het voorgezet, middelbaar en hoger onderwijs samen met hun docent aan de slag met een actueel duurzaamheidsvraagstuk uit het bedrijfsleven.

Leerlingen en studenten worden uitgedaagd de stad van de toekomst te bedenken. Hiervoor mogen ze al hun innovatiekracht inzetten. Bijvoorbeeld door te bedenken hoe groen bijdraagt aan een betere leefomgeving, lokale voedselproductie, of een slimme energievoorziening. Allemaal belangrijke thema’s die onderdeel zijn van onze eigen toekomst, maar ook die van de leerlingen en studenten van nu. Het EPF daagt jongeren, samen met hun docenten, uit een groene(re) toekomst te helpen creëren waarin ze zelf de hoofdrol spelen.

Compleet lespakket voor docenten

Het EPF is gekoppeld aan de thema’s van de Floriade: voeding, energie, gezondheid en groen. Omvangrijke thema’s die perfect passen binnen de domeinen van Aeres. De leermethodes waarop het EPF zich baseert zijn ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ en ‘Doon’, beide goed doordachte methodes die je van vraag naar oplossing leiden. Eenvoudig en simpel. Voor alle aangemelde docenten is het lesprogramma van EPF gratis. Voor hen staat er straks een compleet lespakket klaar met actuele vraagstukken uit het bedrijfsleven. Vraagstukken waaruit leerlingen en studenten kunnen kiezen, om in teamverband een toekomstbestendige oplossing te bedenken en terug te koppelen aan de vraagsteller.

Aeres trotse kennispartner

Het onderwijspakket is ontwikkeld door Aeres-docenten en bedoeld voor jongeren tussen 12-20 jaar op vo-, mbo- en hbo-opleidingen in Nederland. Vanaf medio februari kunnen docenten hun lesprogramma al verrijken met groene en actuele opdrachten uit het bedrijfsleven. Naast het leerpakket kan er vanaf medio april ook een facultatief en interactief Floriadebezoek gepland worden om de leerervaring voor studenten en leerlingen extra kracht bij te zetten.
Aeres is trots op haar rol als kennispartner in dit leerprogramma. Als opleider in het groene domein willen we zoveel mogelijk jonge mensen de kans bieden vroegtijdig in contact te komen met deze actuele onderwerpen. Zodat zij de groene veranderaars worden die een bijdrage leveren aan een verantwoorde groei en betekenisvolle oplossingen voor een groene toekomst.

Docenten kunnen zich nu al aanmelden voor het EPF-lesprogramma.