Aeres praktijk farms agri innovation centre

Toekomstperspectief van veehouderijstudenten

Date

De stikstofproblematiek weerhoudt jongeren er niet van om een studie te volgen of starten in de veehouderij. Integendeel, het lijkt erop dat er een groeiende behoefte is om kennis op te doen, ter voorbereiding op de toekomst. 

Aeres ziet dit terug in de stijging van het aantal aanmeldingen voor de veehouderij-opleidingen, vooral in het hbo en ook in het mbo. Aeres bestuursvoorzitter Bastiaan Pellikaan spreekt hierover in een radioitem van Omroep Gelderland. Luister naar het item tussen minuut 13:50 en 18:08.

Studenten van Aeres Hogeschool spraken onlangs met het NRC en Omroep Flevoland over hoe zij naar hun toekomst kijken en hoe zij zich daarop voorbereiden. Het opdoen van de juiste kennis blijkt daarin een belangrijke factor te zijn.