Aeres praktijk farms agri innovation centre

Aeres werkt met leerlingen studenten en cursisten aan gezond toekomstperspectief

Date

De discussie over stikstof die het nieuws beheerst, maakt duidelijk dat er de komende jaren enorme uitdagingen liggen voor het werkveld van Aeres. We leven mee met gezinnen en bedrijven voor wie de recente plannen van het kabinet grote gevolgen kunnen hebben, en we realiseren ons welke impact dit op alle niveaus heeft voor onze deelnemers. Is er voor hen nog wel toekomst? Het College van Bestuur van Aeres is hier heel duidelijk over: ja die toekomst is er zeker. Het is de taak van Aeres, met haar docenten en onderzoekers, om het toekomstperspectief verder te versterken.

Aeres leidt de toekomstige generatie jonge mensen op die werkzaam zal zijn op het gebied van agro, food en groene leefomgeving. Nederland is hier altijd sterk in geweest en zal een onmisbare schakel blijven in de zorg voor voldoende en veilig voedsel in de wereld, geproduceerd op een verantwoorde wijze en rekening houdend met de leefomgeving.
Met dat wat ze bij ons geleerd hebben maken onze deelnemers eigen keuzes, kiezen zij hun eigen weg en gaan ze ondernemen en werken in sectoren die de afgelopen decennia al enorm veel innovatie, veerkracht en verduurzaming hebben laten zien. En dat gaat onverminderd door.

Transities in de land- en tuinbouw zijn van alle eeuwen. De stikstofproblematiek laat duidelijk zien dat er op dat vlak nu veel uitdagingen zijn en daarnaast zullen de sectoren hun veranderkracht ook benutten voor transities op het gebied van bijvoorbeeld energie, water- en bodembeheer.
Deze uitdagingen vragen juist veel en meer goed opgeleide mensen. Veranderen is mensenwerk en dat betekent dus heel veel voor onze leerlingen, studenten en cursisten.

Het is onze taak om hen voor te bereiden op de grote veranderingen die op hen afkomen door open het gesprek aan te gaan, met aandacht voor emoties en onzekerheid. Zij leren bij ons hoe ze met wendbaar vakmanschap kunnen bijdragen aan de vorming van toekomstbestendige sectoren met perspectief, hoe ze afgewogen keuzes durven maken richting verantwoord ondernemerschap en hoe ze voor zichzelf een sterke positie in de maatschappij kunnen verwerven.

Die maatschappij vraagt om Groene Veranderaars. Heel nuchter: mensen met groene (vak)kennis die met verstand van zaken veranderingen vormgeven en omzetten in een gezond perspectief; voor henzelf, voor de samenleving en voor de wereld.

Aeres leidt die Groene Veranderaars op. Onze leerlingen, studenten en cursisten geloven in de toekomst, wij ook!

In Nieuwe Oogst en Boerderij plaatste Aeres deze advertentie: