Ondertekening Green Deal Natuurinclusieve landbouw fase 2 mei 2022

Aeres medeondertekenaar tweede fase Green Deal Natuurinclusieve Landbouw

Date

De Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs krijgt de komende drie jaar een vervolg. De extra tijd is nodig om de ambities en beoogde mate van verankering van natuurinclusieve landbouw in de groene opleidingen te realiseren. Namens Aeres zette bestuursvoorzitter Bastiaan Pellikaan zijn handtekening onder de Green Deal.

Dat gebeurde onlangs in het bijzijn van landbouwminister Henk Staghouwer en 24 andere betrokken partners. Alle betrokken maken zich de komende jaren sterk voor de ontwikkeling van een duurzame voedselproductie die de aanwezige natuur en het landschap minimaal belast en de biodiversiteit versterkt.

Portaal Natuurinclusieve landbouw

Sinds de start in 2019 van de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs is er voor alle schoolniveaus leermateriaal ontwikkeld en beschikbaar gesteld via het Portaal Natuurinclusieve landbouw. Er zijn netwerkbijeenkomsten opgezet waaruit inmiddels veel samenwerking en beweging is ontstaan. Meer hierover is te lezen in het e-zine Natuurinclusieve Landbouw.

Verankering in leerplannen en kwalificatiedossiers

In de tweede fase krijgt het verder ontwikkelen en delen van praktijkkennis en leermaterialen over een ecologische en economisch duurzame voedselproductie een vervolg. Zo wordt natuurinclusief denken en - handelen verankerd in leerplannen en kwalificatiedossiers van alle voor de landbouw relevante groene opleidingen. Ditzelfde gebeurt in het bijscholingsaanbod in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

Klik op de link voor meer informatie over de tweede fase van de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs.

 

Green Deal logo