Aeres jaarverslag 2021 in teken van Licht op groen

Date

2021 is voor Aeres in meerdere opzichten een memorabel jaar. In Almere realiseert Aeres Hogeschool een ecologisch schoolgebouw dat wordt opgemerkt als een toonbeeld van circulariteit. Anders dan gehoopt blijft corona het hele jaar nog onder ons. De instellingenfusie met Nordwin College krijgt definitief groen licht en vormt een belangrijke stap voor het verder ontwikkelen van het groene onderwijs. Een trieste gebeurtenis hierbij is het overlijden van bestuurslid Ilona Dulfer.

De voltooiing van de instellingenfusie met Nordwin College is een belangrijk hoogtepunt in 2021. Na de bestuurlijke fusie in 2020 werkt de organisatie op volle kracht toe naar de definitieve samenvoeging. Samen verder als Aeres krijgt mede dankzij de communicatiecampagne ‘Alles op Groen’ steeds meer gestalte. Met een robuustere organisatie versterkt Aeres haar positie in het groene domein. Een grotere en complexere organisatie betekent echter ook een uitdaging voor de bestuurbaarheid en dit vormt de aanleiding voor een andere besturingsfilosofie.

Stevig herstel

De commerciële activiteiten van Aeres Tech en Aeres Agree laten een stevig herstel zien.  De behoefte aan goed opgeleide en ervaren professionals in de groene sector is groot. Aeres leidt de Groene Veranderaars van de toekomst op. Bedrijven en bracheorganisaties die een rol spelen in de groene transitie erkennen dit en waarderen Aeres als kennispartner. Om toekomstige leerlingen, studenten en medewerkers te interesseren voor een betekenisvolle opleiding of baan in de groene sector, volgt in de laatste week van december een landelijke advertentiecampagne in dagbladen en op social mediakanalen. De campagne krijgt in 2022 navolging.

Bouwen voor de toekomst

Toekomstgericht bouwen krijgt alle ruimte in 2021. Op de Flevo Campus verrijst de uitzonderlijke nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere die zich zowel qua constructie als inrichting onderscheidt door biodiversiteit, ecologie en duurzaamheid. De doelstellingen van onderwijs en onderzoek sluiten hier naadloos aan op de fysieke omgeving. Ook bij Aeres Hogeschool Dronten gaat de schop in de grond. Met een groeiend studentenaantal heeft het duurzame kasgebouw uit 2012 dringend uitbreiding nodig.

Meer onderzoek

Onderzoek binnen Aeres krijgt een flinke injectie in 2021. Aeres MBO benoemt een tweede practor die zich toelegt op Dierenwelzijn en -gezondheid. Bij Aeres Hogeschool beginnen maar liefst zes nieuwe lectoren. Hun onderzoeksvraagstukken zijn zeer divers: Inzet van dieren voor humane zorg, Weerbare planten, Stedelijke voedselvraagstukken, Omgevingsinclusief ondernemen, Plaaginsecten: van bestrijden naar beheersen, Human Animal Interventions.

Uitdagend onderwijs

Leren is de motor van groei, ontwikkeling en verandering. Met kennis en kunde over voedsel, groen en een gezonde leefomgeving houdt Aeres haar licht op groen en daagt zij jonge mensen voortdurend uit zichzelf te blijven ontwikkelen en kennis te delen.

Klik op de link om het jaarverslag 2021 te bekijken.